Profileringsruimte (Minor)

Mogelijkheden Keuzeruimte BIT

Versie: 31-03-2016

Deze hand-out is bedoeld om jou inzicht te geven in de keuzemogelijkheden die op dit moment bekend zijn. De keuzeruimte binnen de opleiding Business & IT bestaat voor de TOM studenten uit twee onderdelen: de opleiding specifieke keuzeruimte en de minorruimte.

Minorruimte (2x 15 EC):

Je minor ruimte bestaat uit twee kwartielen waarvoor er diverse keuzemogelijkheden worden aangeboden:

 1. Verdiepende modules: je volgt een module die verder in gaat op een gebied van de informatica;
 2. Aanschuifmodules: je volgt een module die een onderdeel is van een andere opleiding binnen de UT;
 3. High Tech Human Touch (HTHT) modules: deze modules belichten maatschappelijke thema’s waarvoor de UT middels onderzoek oplossingen voor bedenkt. Dit kunnen zowel 15EC modules of een combinatie van 30EC modules zijn;
 4. Exchange minor: studeren aan een buitenlandse universiteit;
 5. Een drietal bijzondere modulepaketten)

Belangrijke data m.b.t. de minor zijn:

 • 30-03-2016 Minor markt
 • 10-05-2016 Deadline inschrijving minor modules K1 en K2 studiejaar 2016-2017 bij het minorbureau
 • xx-11-2016 Deadline inschrijving minor modules K3 en K4 studiejaar 2016-2017 bij het minorbureau

1.Verdiepende modules (15EC)

Ten eerste mag jij maximaal één verdiepende module (15 EC) kiezen. Kies je voor een verdiepende module, betekent dit dat je naast deze module nog een tweede module uit het overige aanbod moet kiezen. Kies je geen verdiepende module, dan dien je twee modules uit het overige aanbod te kiezen. De verdiepende modules waaruit gekozen mag worden zijn:

 • 201500066 Serious Gaming (K1)
 • 201500025 Web Science (K2)
 • 2016xxxxx High Tech Talent Management in a Global Context (K2)
 • Meer informatie

2.Aanschuifmodules (15EC)

Zoals al gezegd zijn dit modules die onderdeel zijn van een andere opleiding en waar jij bij mag aanschuiven. Deze worden niet alleen in K1 en K2, maar ook in K3 en K4 aangeboden.

In de aanschuifmatrix kun je zien welke aanschuifmodules jij als BIT-student mag volgen.

3.High Tech Human Touch modules (1x of 2x 15EC)

Daarnaast zijn er de zogenaamde High Tech Human Touch (HTHT) modules. Deze worden alleen in K1 en K2 aangeboden.

4.Exchange Minor (1x of 2x 15EC)

De UT biedt de mogelijkheid om internationaal te gaan. Hiervoor zijn twee mogelijkheden waarvoor altijd voor aanvang goedkeuring moet worden gevraagd van de examencommissie:

Het volgen van 15 of 30 EC aan onderwijs aan een buitenlandse universiteit middels een exchange minor Voor dit onderwijs gelden dezelfde regels als voor het volgen van onderwijs binnen de UT: Max 15 EC mag verdiepend zijn. De overige 15 EC moet verbredend zijn: d.w.z. sterk afwijken van het vakgebied BIT. Er mag geen overlap bestaan met modules uit je eigen opleiding. Zie de bijlage voor een stappenplan.

5.Crossing Borders (2x 15EC)

Optie twee om naar het buitenland te gaan is de minor Crossing Borders. Deze minor kan op twee manieren gebruikt worden:

 1. 1.Je voert in het buitenland een individuele opdracht uit van 15 of 30EC
 2. 2.Je neemt deel aan de studiereis van je studievereniging. In dit geval bestaat de minor uit twee modules van 15EC

6.Leren Lesgeven (1x of 2x 15EC)

Ben je geïnteresseerd in lesgeven? Dan kun je of een introductie in lesgeven van 15EC of zelfs 2x 15EC volgen waarmee je een aantekening krijgt.

7.Bestuursminor (15EC)

Ga je een jaartje bestuur doen? Dan kan jij je bestuurservaring inzetten voor ECs binnen de bestuursminor. Je voert dan opdrachten uit waarmee jij je bestuurlijke competenties verder ontwikkeld.

Invulling keuzeruimte niet-TOM studenten:

Niet-TOM studenten mogen in principe gebruikmaken van alle voor BIT-studenten toegestane keuzemodules voor invulling van nog open staande keuzeruimte (inclusief minor).

Bijlage 1: Stappenplan Exchange

Stap 1: Lees de exchange manual. Hierin staat beschreven wat er allemaal geregeld moet worden voordat je daadwerkelijk op het vliegtuig stapt.

Stap 2: Oriënteer je op mogelijke exchange universiteiten. Er zijn meerdere plekken waar je kan kijken:

 • Op de website van de UT staat een Excel bestand met daarin alle Erasmus agreements waarover de UT beschikt. In de Excel staat aangegeven op welk;
  • Wil je een uitwisseling binnen het gebied van BIT/TI, zoek dan in de kolommen Business & IT en Computer Science naar de geschikte partnerinstellingen;
  • Wil je tijdens je uitwisseling juist vakken in een ander studiegebied volgen, zoek dan in de kolom van het studiegebied waar jouw belangstelling naar uit gaat voor geschikte partnerinstellingen;
  • Bekijk de website van de partnerinstellingen en hun studieaanbod.
 • Naast de partnerinstellingen, neemt de opleiding BIT deel in het IS Link netwerk. Dit is een netwerk van Informatiekunde opleidingen binnen Europa en zelfs daarbuiten;
  • Bekijk op bovenstaande webpagina de deelnemende universiteiten en hun onderwijsaanbod.
 • De UT beschikt ook nog over contracten met een aantal international partnerinstellingen (zie Non-EU Partner universities). Het aantal beschikbare plekken bij deze partnerinstellingen is zeer beperkt: slechts 2 tot 4 plekken UT breed per jaar beschikbaar! De faculteit mag per international partner slechts één student nomineren. Onder alle nominaties worden de 2 tot 4 plekken vergeven. De kans is dus groot dat jij niet de gelukkige bent. Wil je aan een van deze universiteiten op exchange, dien je een plan B achter de hand te hebben.

Stap 3:

Maak een afspraak met de coördinator internationalisering van de faculteit EWI, dhr. Schut. Hij zal met jouw alle formaliteiten doorlopen

Bijlage 2: Procedure minorinschrijving