Onderwijsorganisatie BIT

Onderwijsorganisatie BIT

De onderstaande examencommissie is voor de bacheloropleiding BIT en voor de masteropleiding MBI

De examencommissie bestaat uit stafleden en heeft een zelfstandige bevoegdheid over alles wat te maken heeft met de verschillende examens. De commissie stelt de regels op over examens, wel of niet slagen, met lof-regeling, etc. In deze commissie wordt vastgesteld welke studenten wanneer voor welk examen geslaagd zijn. Ook rendementscijfers en fraudegevallen komen ter sprake.

Leden

Advies

Griffie / Contact

dr. A.B.J.M. Wijnhoven (chair)

dr. L. Ferreira Pires

J.A.M. Vollenbroek-Timmerhuis

ir. H. Koppelman

M. van Grinsven, MSc


Dr. Ariane von Raesfeld

C.M.M. Heijnen, MSc


dr. M. Daneva

drs. T.H. de KluijverVerzoeken dienen uiterlijk een week voor de vergaderdata bij de griffier ingeleverd te worden. Urgente verzoeken zullen buiten de reguliere vergaderdata behandeld worden.

Binnen zes weken na de dag van de verzending van dit besluit kunt u met een ondertekende brief een bezwaarschrift indienen bij het Klachtenloket, Postbus 217, 7500 AE Enschede, Vrijhof, Kamer 239B (balie Student Services)