Onderwijsorganisatie

Onderwijsorganisatie

Onderwijscoordinator

Ms. Céline Heijnen, MSc

Opleidingscoördinator B-BIT & B-IT

Programme Coordinator Education B-BIT & B-IT
Office: Zi 1026
Phone: +31 53 489 2101
E-mail: c.m.m.heijnen@utwente.nl

University of Twente
Faculty EEMCS
Department BOB

P.O. Box 217
7500 AE Enschede
The Netherlands

Opleidingsdirecteur

ferreirapires.jpg

Dr. Luís Ferreira Pires

Opleidingsdirecteur BSc Business &IT / MSc Business Information Technology
Office: Zilverling 4098
Phone: +31 53 489 3843
E-mail: l.ferreirapires@utwente.nl

University of Twente
Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science
Services, Cyber-security and Safety group
P.O. Box 217
7500 AE Enschede
The Netherlands

Examencommissie

De onderstaande examencommissie is voor de bacheloropleiding BIT en voor de masteropleiding MBI

De examencommissie bestaat uit stafleden en heeft een zelfstandige bevoegdheid over alles wat te maken heeft met de verschillende examens. De commissie stelt de regels op over examens, wel of niet slagen, met lof-regeling, etc. In deze commissie wordt vastgesteld welke studenten wanneer voor welk examen geslaagd zijn. Ook rendementscijfers en fraudegevallen komen ter sprake.

Leden

Advies

Griffie / Contact

dr. A.B.J.M. Wijnhoven (chair)

dr. L. Ferreira Pires

J.A.M. Vollenbroek-Timmerhuis

ir. H. Koppelman

M. van Grinsven, MSc


Dr. Ariane von Raesfeld

C.M.M. Heijnen, MSc


dr. M. Daneva

drs. T.H. de KluijverVerzoeken dienen uiterlijk een week voor de vergaderdata bij de griffier ingeleverd te worden. Urgente verzoeken zullen buiten de reguliere vergaderdata behandeld worden.

Binnen zes weken na de dag van de verzending van dit besluit kunt u met een ondertekende brief een bezwaarschrift indienen bij het Klachtenloket, Postbus 217, 7500 AE Enschede, Vrijhof, Kamer 239B (balie Student Services)

Studieadviseur

Drs. Thea de Kluijver

Studieadviseur BSc Business & IT / MSc Business Information Technology
E-mail: t.h.dekluijver@utwente.nl
Telefoon: 053 489 3697

Universiteit Twente
Bureau Onderwijsbegeleiding (BOB)
P.O. Box 217
7500 AE Enschede
The Netherlands

Afspraak maken: secr_ow@utwente.nl
Inloopspreekuur: donderdag 12:30 – 13:30

Modulecoordinatoren

COMPULSORY MODULES

Module 1.1: Introduction to BIT

prof. dr. Maria Iacob

E-mail

Room

Phone

m.e.iacob@utwente.nl

RA 3416

+31 53 489 4134

Module 1.2: Softwaresystemen

prof. dr. Marieke Huisman

E-mail

Room

Phone

m.huisman@utwente.nl

ZI 3039

+31 53 489 4662

Module 1.3: Business Intelligence & IT

prof. dr. Maria Lacob

E-mail

Room

Phone

m.e.iacob@utwente.nl

RA 3416

+31 53 489 4134

Module 1.4: Data & Information

dr. Klaas Sikkel

E-mail

Room

Phone

n.sikkel@utwente.nl

ZI 4102

+31 53 489 4003

Module 2.1: Finance for Engineers

dr. Berend Roorda

E-mail

Room

Phone

b.roorda@utwente.nl

RA 3349

+31 53 489 4283

Module 2.2: Intelligent Interaction Design

dr. Mariët Theune


E-mail

Room

Phone

m.theune@utwente.nl

ZI 2067

+31 53 489 3718

Module 2.3: From Product Design to Online Business

prof. dr. Jos van Hillegersberg

E-mail

Kamer

Telefoon

j.vanhillegersberg@utwente.nl

RA 3414

+31 53 489 3912

Module 2.4: Business Integration through IT Project Management

prof. dr. Fons Wijnhoven

E-mail

Room

Phone

a.b.j.m.wijnhoven@utwente.nl

RA 3313

+31 53 489 3853

IN-DEPTH MODULES

Module 3.1: Serious Gaming

dr. Ton Spil

E-mail

Room

Phone

a.a.m.spil@utwente.nl

RA 3420

+31 53 489 3497

Module 3.2: High Tech Talent Management in a Global Context

prof. dr. Tanya Bondarouk

E-mail

Room

Phone

t.bondarouk@utwente.nl

RA 2349

+31 53 489 3666

Module 3.2: Web Science

dr. ir. Marten van Sinderen

E-mail

Room

Phone

m.j.vansinderen@utwente.nl

ZI 4096

+31 53 489 3677

GRADUATION MODULES

Module 3.3 + 3.4: BIT INC.

dr. ir. Hans Moonen

Email

Kamer

Telefoon

hans.moonen@utwente.nl


+31 53 489 3912

Module 3.3 + 3.4: Research Project

ir. Herman Koppelman

E-mail

Room

Phone

h.koppelman@utwente.nl

ZI 2033

+31 53 489 4650