Regels, Richtlijnen & Formulieren

Richtlijnen voor toekenning van BSA Cohort 2015-2016

(Voor studenten waarvan de BSA-commissie bijzondere persoonlijke omstandigheden heeft vastgesteld kan van de criteria worden afgeweken)

  • Studenten met 45 EC of hoger (minimaal 3 modules gehaald) krijgen een positief BSA
  • Studenten met 15 EC of lager (maximaal 1 module gehaald) krijgen een negatief BSA

Voor studenten met 30 EC wordt een nauwkeuriger berekening gemaakt op basis van behaalde deelresultaten van de niet behaalde modules.

Uitganspunt is dat een student aantoonbaar 75 % van de leerdoelen van het eerste jaar moet hebben behaald om in aanmerking te komen voor een positief BSA. Als in de niet gehaalde modules meer dan de helft van de deelresultaten wel is behaald, is te beargumenteren dat de student toch 75 % van de leerdoelen heeft behaald.

Een belangrijke randvoorwaarde die de examencommissie daarbij stelt is dat afzonderlijk naar individueel werk en naar groepswerk gekeken wordt.

Stel: een student heeft twee modules gehaald; in de overige modules haalt hij 12 EC (uit 12) voor projecten en 6 EC (uit 18) voor toetsen. Hij heeft dan weliswaar 18 EC (uit 30) aan deelresultaten, maar slechts 33% van de individuele resultaten voor beide modules. Bijzondere omstandigheden daargelaten krijgt hij dan een negatief BSA.

In de onderstaande regels worden de genoemde termen als volgt geïnterpreteerd:

  • Deelresultaten: Deelresultaten van de niet behaalde modules. Tabel 1 geeft een lijst met mogelijke deelresultaten en de daarbij behorende EC. Deelresultaten vallen uiteen in Individuele deelresultaten resp. groepswerk zoals aangegeven in tabel 1.
  • Behaald: Een on-afgerond cijfer van 5.5 of hoger.

Toekenning van BSA voor studenten met 30 EC gaat dan als volgt:

  • Studenten die tenminste 50 % van de individuele deelresultaten behaald hebben en daarnaast tenminste 50 % van het groepswerk krijgen een positief BSA.
  • Studenten die minder dan 50% (15 EC) aan deelresultaten hebben krijgen een negatief BSA.
  • Studenten die in totaal 50 % of meer aan deelresultaten hebben, maar óf voor de individuele resultaten óf voor het groepswerk minder dan 50 % zullen nader worden bekeken door de examencommissie. In principe volgt een negatief BSA, maar de commissie kan anders beslissen als ze daar goede redenen toe ziet.