FAQ

Ik wil meer uit mijn studie halen. Wat is er allemaal mogelijk?

Excellence Stream (wiskunde)

Dit is een programma voor studenten van technische opleidingen die zich - naast hun eigen studieprogramma - verder willen verdiepen in de wiskunde. De beste studenten van een aantal technische opleiding worden hiervoor uitgenodigd. Het programma begint in kwartiel 1.3 en loopt de hele bachelor-opleiding door. Voor deelname aan de Excellence Stream ontvang je (deel)certificaten. Benieuwd naar de ervaring van studenten? Meer informatie bij je studieadviseur en op www.utwente.nl/excellence

Honoursprogramma

Het Honoursprogramma is een breed studieprogramma, waarbij je kennismaakt met grote wetenschappers en de praktijk van wetenschapsbeoefening. Het programma (30 EC) start in september van het tweede studiejaar en duurt anderhalf jaar.  Het programma is open voor topstudenten van alle opleidingen. Na afronding van het Honoursprogramma krijg je de aantekening ‘graduated with Honours’ op je diploma. Meer over de informatiebijeenkomst en aanmeldprocedure: www.utwente.nl/honours/

Studeren in het buitenland

partneruniversiteit

Wil je graag in het buitenland studeren? Je kunt de minor (derde jaar) gebruiken om een aantal maanden bij een buitenlandse partneruniversiteit te studeren.

Talentenprogramma

Het HSP Talentenprogramma is bestemd voor excellente studenten die tijdens of na hun studie in Nederland minimaal 6 en maximaal 24 maanden in het buitenland willen studeren op bachelor- (laatste fase) of masterniveau. Klik hier voor meer informatie van Nuffic.

Dubbele master

Denk je erover om twee masteropleidingen te doen? In overleg met je studieadviseur kun je de vrije ruimte in de bachelor zo inrichten, dat deze voorbereidt op het doen van een dubbele master. Als de aansluitende master goed gekozen wordt, kan het afstudeertraject deels gecombineerd worden.

Zomercursus

Diverse universiteiten in binnen- en buitenland bieden interessante zomercursussen aan. Deze cursussen kunnen soms als keuzevak in je programma worden opgenomen.

Cum laude afstuderen

De examencommissie stelt een met lof regeling vast voor de bacheloropleiding. De precieze regeling is te vinden in de reglementen van je opleiding.