Onderwijsorganisatie

Onderwijsmanagementteam (OMT)

Het onderwijsmanagementteam van TW (OMT) is belast met de coördinatie van het door de afdeling verzorgde onderwijs (inclusief studentbegeleiding, externe en interne voorlichting). De werkzaamheden van het OMT liggen op het gebied van beleidsuitvoering. In de praktijk zullen er raakvlakken zijn met voorbereiding en vaststelling van (onderwijs)beleid.

Waar nodig vindt er directe terugkoppeling plaats met (de voorzitters van) betrokken adviesorganen en vanzelfsprekend met de decaan.

Het onderwijsmanagementteam is als volgt samengesteld:

  • Dr. J.W. Polderman, opleidingsdirecteur en voorzitter OMT
  • Drs. B.M. Geveling, bachelorcoördinator
  • Dr. P.K. Mandal, mastercoördinator
  • Dr.ir. G. Zwier, onderwijscoördinator