Onderwijsorganisatie

Examencommissie & Documenten

De examencommissie van de afdeling wiskunde bestaat uit stafleden en heeft een zelfstandige bevoegdheid over alles wat te maken heeft met de verschillende examens. De commissie stelt de regels op over examens, wel of niet slagen, met lof-regeling, etc. In deze commissie wordt vastgesteld welke studenten wanneer voor welk examen geslaagd zijn. Ook rendementscijfers en fraudegevallen komen ter sprake.

Voorzitter

 • prof. dr. A.A. Stoorvogel

Leden

 • dr. P.K. Mandal
 • dr.ir. W.R.W. Scheinhardt

Griffie / Contact

Data examenvergaderingen:

De examenvergaderingen vinden in de regel plaats in de laatste week van de maand.

 • 5 oktober 2015
 • 29 oktober 2015
 • 3 december 2015
 • 28 januari 2016
 • 25 februari 2016
 • 24 maart 2016
 • 28 april 2016
 • 26 mei 2016
 • 30 juni 2016
 • 28 juli 2016
 • 25 augustus 2016

Documenten en regelingen

BEOORDELINGSFORMULIEREN