Er zijn twee vakken waar alleen aan deel kan worden genomen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan

Wiskundige Modelleren II

Toegang tot deze onderwijseenheid is alleen mogelijk indien bij aanvang van blok 2A het propedeusediploma behaald is of op één vak na gehaald is en er 20 EC behaald zijn van het B2-jaar waaronder minstens één van de volgende drie vakken: wiskundige statistiek, markovketens, Signalen en Transformaties.

De Bacheloropdracht

Toegang tot deze onderwijseenheid is alleen mogelijk indien het propedeusediploma behaald is, evenals minimaal 50 EC van de volgende jaren, exclusief de minor. Bovendien moeten de vakken die per opdracht als voorkennis genoemd staan, afgerond zijn en moet het vak Wiskundig Modelleren II gedaan zijn.