De bachelor opleiding wordt afgesloten met een examen. De examencommissie besluit of een student is geslaagd. Zodra je bijna klaar bent met alle vakken van je bacheloropleiding, is het tijd om je aan te melden voor het bachelor-examen. Vaak zal dit zijn bij afronding van de bacheloropdracht. Met het aanmelden voor het bachelor-examen vraag je je bachelordiploma aan. Je kunt dat doen met dit aanmeldformulier.

Op het aanmeldformulier kun je aangeven wat je na je studie TW gaat doen. Als je aangeeft dat je wilt doorstromen naar een UT masteropleiding, geeft BOZ dit door aan CSA. Zodra je geslaagd verklaard wordt door de examencommissie geeft BOZ dit ook door aan CSA. Wanneer het een doorstroommaster betreft (dus zonder extra toelatingseisen) schrijft CSA je in deze masteropleiding in.

Voor de bachelor opleiding vindt er maandelijks een examenvergadering (de vergadering van de examencommissie) plaats; er is één keer per jaar een bachelor diploma-uitreiking. In 2016 vindt deze plaats op 28 oktober. De examenvergaderingen worden in de regel in de laatste week van de maand gepland; aanmelden kan tot uiterlijk de eerste week van de maand. In de zomermaanden wordt van dit vergaderschema afgeweken. De vergaderdata kun je vinden op de site van de examencommissie

Als je vragen hebt over de procedure, neem dan contact op met BOZ: BOZ-TW-CES@utwente.nl