Regelingen, procedures, documenten

Regelingen, procedures, documenten


Faculteit EWI

Electrotechniek, Wiskunde en Informatica

Bachelor programma Technische Wiskunde


Aanmelding bachelorexamen


Ondergetekende, student(e) van de Afdeling Toegepaste Wiskunde, Faculteit EWI, meldt zich hierbij aan voor het bachelorexamen Technische Wiskunde.


Studentnummer


Naam student


Voornamen


Geboortedatum


Geboorteplaats


Adres


Postcode


Plaats


Telefoon


E-mail


Datum examenvergadering


Titel B-opdracht

De volgende onderdelen zijn nog niet afgelegd of gereed:


vakcode:

vaknaam:
Ondergetekende heeft er wel/geen* bezwaar tegen, dat na een gunstige examenuitslag haar/zijn* naam en adres door de faculteit worden verstrekt aan bedrijven en instellingen, die daarom in het kader van personeelswerving verzoeken.

Ik kom wel/niet* op de diploma-utreiking.

Ik kom wel/niet* op de aansluitende borrel.

Ik wil wel/niet* in aanmerking komen om met lof te slagen.


*) weghalen wat niet van toepassing is.


Ik 0 vervolg mijn studie met de doorstroommaster Applied Mathematics, in de specialisatie:
0 HAACS 0 OR

0 vervolg mijn studie met de niet-doorstroom master: ………………………………………..

0 weet het nog niet

0 stop hierna met mijn studie aan de UT.


datum: handtekening: