Overzicht onderwijszaken

Overzicht onderwijszaken

Onder onderwijszaken komen een aantal aan het onderwijs verwante dingen aan bod, die niet direct deel uitmaken van het onderwijsprogramma. Zo is er bijvoorbeeld informatie te vinden over toetsingsvormen, regelingen en procedures, formulieren en de practicumzalen.