Onderwijsprogramma

Na je bachelor

(Aansluitende) masteropleidingen

Na de bacheloropleiding is het mogelijk de studie te vervolgen met de masteropleiding Applied Mathematics (AM), de zogenaamde doorstroommaster. Het begrip doorstroommaster wil zeggen dat men zonder aanvullende voorwaarden tot AM wordt toegelaten als men de bachelorstudie TW heeft afgerond. AM is een tweejarige opleiding. De AM-student kiest voor één van de vier specialisaties. Binnen de gekozen specialisatie kiest de student vervolgens voor een vakgroep. Bij de meeste specialisaties bestaat het eerste jaar voornamelijk uit vakken. Het tweede jaar bestaat uit een stage (Traineeship) en een opdracht (Final Project).

Met een bachelordiploma TW op zak zijn er nog vele andere masteropleidingen mogelijk. Binnen de UT kun je bijvoorbeeld de master Systems and Control volgen. Kijk voor de andere mogelijkheden op www.master.utwente.nl..

Doorstroommatrix

Doorstroommatrix.nl is een initiatief van de 3TU. Op doorstroommatrix.nl vind je een overzicht van de mogelijkheden om door te stromen vanuit de universitaire bachelors naar universitaire masters binnen Nederland. Ook enkele HBO bachelors zijn meegenomen in het overzicht.

Opleiding tot leraar

Door de Educatieve Bachelor te volgen is het mogelijk om met je diploma leraar Wiskunde te worden. Het is ook mogelijk om een eerstegraads lesbevoegdheid te halen aan de UT. Door de minor ‘Leren Lesgeven’ (20 EC) te volgen is het mogelijk om een goede oriëntatie op de lerarenopleiding te krijgen. Doordat je actief op een school aan de slag gaat is het een uitstekende manier om snel te merken of ‘wiskundedocent’ iets voor je kan zijn. Na de minor is er een keuze uit twee manieren om verder te gaan.

1.Het volgen van de tweejarige master Science Education & Communication (Math track). De helft van de master bestaat uit wiskundeonderdelen en de andere helft uit de lerarenopleiding, inclusief onderzoekscomponenten.

2.Aan­sluitend (of tijdens) de eigen master de onderdelen van de lerarenopleiding (omvang 1 jaar) te volgen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dr. Nellie Verhoef, vakdidacticus wiskunde. Vrijhof, kamer 417; telefoon: 053 489 3958; email: n.c.verhoef@utwente.nl. Voor algemene informatie over lerarenopleiding en het masterprogramma kijk je op: www.utwente.nl/elan.

Twente Graduate School

Voor getalenteerde studenten biedt de afdeling Informatica ook een aantal graduateprogramma’s aan. Dit gebeurd via de Twente Graduate School. Deze programma’s zijn een combinatie van een masteropleiding (MSc) met daarna een promotieonderzoek (PhD).

Meer informatie over de aangeboden specialisaties en het traject is te vinden op de site van de Twente Graduate School.

Arbeidsmarktperspectieven

Over het beroepenveld van de bachelor is nog erg weinig bekend. Enerzijds bestaat de opleiding als bachelor pas sinds 2001, anderzijds stopt bijna niemand met studeren na de bachelor, maar zet de studie voort met een master. Met de Educatieve Bachelor is het vak docent wiskunde een mooie mogelijkheid om je direct na de bacheloropleiding op de arbeidsmarkt te begeven.