Onderwijsprogramma

Educatieve Bachelor

Binnen de opleiding Technische Wiskunde kun je kiezen voor de zogenaamde educatieve bachelor. Dit is een variant waarvan de eerste twee studiejaren gelijk zijn aan die van de bacheloropleiding TW. In het 3e jaar volg je de educatieve minor Leren Lesgeven. Deze wordt verzorgd door het instituut ELAN.

Waarom een educatieve bachelor?

Er is in Nederland nog steeds een groot tekort aan leraren op de middelbare school, vooral voor de bètavakken. Momenteel zijn de kansen op de arbeidsmarkt voor een afgestudeerde wiskundige met lesbevoegdheid dus behoorlijk goed. Dat geldt ook voor scholen in de regio Twente. De educatieve bachelor TW leidt studenten op tot docenten die naast een goede vakinhoudelijke kennis ook beschikken over didactische vaardigheden.

Lesbevoegdheden

Na het behalen van het bachelordiploma in de educatieve variant ben je bevoegd om wiskundeles te geven op middelbare scholen. Het gaat om een tweedegraads lesbevoegdheid, waarmee je docent wiskunde kunt worden voor de theoretische leerweg van het VMBO en in de onderbouwklassen (klas 1 t/m 3) van HAVO en VWO. Als je ook aan bovenbouw HAVO- en VWO-leerlingen les wilt geven, zul je een eerstegraads lesbevoegdheid moeten behalen. Dat is na je bachelor mogelijk via een lerarenopleiding op masterniveau aan het instituut ELAN.

Begeleiding na het afstuderen

Nadat men is afgestudeerd als bachelor TW in de educatieve variant, komt men terecht in een traject waarin vanuit de UT mentorbegeleiding wordt aangeboden. Met scholen in de regio zijn afspraken gemaakt over begeleiding op de scholen zelf. Men krijgt de mogelijkheid om een eerstegraads bevoegdheid te behalen door het doen van de master Lerarenopleiding aan het instituut ELAN, terwijl je voor de klas staat.

Meer weten?

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de bachelorcoördinator, drs. Brigit Geveling; Zilverling 3015; tel. 3424; E-mail: b.m.geveling@utwente.nl

Voor meer informatie het leraarschap en de aansluitende master kun je ook contact opnemen met Gerard Jeurnink, vakdidacticus wiskunde. Cubicus C212/214; telefoon: 053 489 4027; email: g.a.m.jeurnink@utwente.nl. Voor algemene informatie over lerarenopleiding en het masterprogramma kijk je op: www.utwente.nl/elan.