Leraarschap en Educatieve bachelor

De Educatieve Bachelor TW bestaat in het derde jaar uit een aangepast wiskundeprogramma en de minor `Leren Lesgeven' (30 EC). De educatieve bachelor geeft je de mogelijkheid om leraar Wiskunde te worden. Het is ook mogelijk om een eerstegraads lesbevoegdheid te halen aan de UT. Door de verkorte minor ‘Leren Lesgeven’ (20 EC) te volgen is het mogelijk om een goede oriëntatie op de lerarenopleiding te krijgen.


1.Het volgen van de tweejarige master Science Education & Communication (Math track). De helft van de master bestaat uit wiskundeonderdelen en de andere helft uit de lerarenopleiding, inclusief onderzoekscomponenten.

2.Aansluitend (of tijdens) de eigen master de onderdelen van de lerarenopleiding (omvang 1 jaar) te volgen.

De Educatieve Bachelor

Binnen de opleiding Technische Wiskunde kun je kiezen voor de zogenaamde educatieve bachelor. Dit is een variant waarvan de eerste twee studiejaren gelijk zijn aan die van de bacheloropleiding TW. Het derde studiejaar bestaat uit 30 EC aan TW vakken en een minor van 30 EC. De TW-vakken in deze variant zijn voor een deel speciaal gericht op het leraarschap. De educatieve minor heet Leren Lesgeven en wordt verzorgd door het instituut ELAN.

Waarom een educatieve bachelor?

Er is in Nederland nog steeds een groot tekort aan leraren op de middelbare school, vooral voor de bètavakken. Momenteel zijn de kansen op de arbeidsmarkt voor een afgestudeerde wiskundige met lesbevoegdheid dus behoorlijk goed. Dat geldt ook voor scholen in de regio Twente. De educatieve bachelor TW leidt studenten op tot docenten die naast een goede vakinhoudelijke kennis ook beschikken over didactische vaardigheden.

Lesbevoegdheden

Na het behalen van het bachelordiploma in de educatieve variant ben je bevoegd om wiskundeles te geven op middelbare scholen. Het gaat om een tweedegraads lesbevoegdheid, waarmee je docent wiskunde kunt worden voor de theoretische leerweg van het VMBO en in de onderbouwklassen (klas 1 t/m 3) van HAVO en VWO. Als je ook aan bovenbouw HAVO- en VWO-leerlingen les wilt geven, zul je een eerstegraads lesbevoegdheid moeten behalen. Dat is na je bachelor mogelijk via een lerarenopleiding op masterniveau aan het instituut ELAN.

Structuur

De educatieve vakken worden in het derde jaar van de bacheloropleiding gevolgd. Dit jaar bestaat dan uit 30 EC aan TW-vakken en 30 EC aan vakken uit de minor Leren Lesgeven. Binnen deze minor is 15 EC gereserveerd voor een schoolstage. Tijdens de bacheloropleiding kan al geproefd worden van het leraarschap, doordat men voor de klas komt te staan op een school in de regio. Verder zijn er lessen in onderwijskunde, pedagogiek en vakdidactiek.

Programma

De TW-vakken in de educatieve bachelor zijn de volgende:

•Geschiedenis van de Wiskunde (5 EC, kwartiel 1)

•Meetkunde (5 EC, kwartiel 2

•Grafentheorie (5 EC, kwartiel 3)

•Complexe Functietheorie (5 EC, kwartiel 4)

•Bacheloropdracht (10 EC, kwartiel 3 en 4)


De minor Leren Lesgeven bestaat uit de volgende vakken:

•Onderwijskunde (5 EC, kwartiel 1)

•Inleiding Vakdidactiek (5 EC, kwartiel 1)

•Vakdidactiek 1 (5 EC, kwartiel 2)

•Schoolpracticum (5 EC, kwartiel 2)

•Geïntegreerd Schoolpracticum onderbouw (5 EC, kwartiel 3 en 4)

•Didactiek Onderbouw (5 EC, kwartiel 3 en 4)

Begeleiding na het afstuderen

Nadat men is afgestudeerd als bachelor TW in de educatieve variant, komt men terecht in een traject waarin vanuit de UT mentorbegeleiding wordt aangeboden. Met scholen in de regio zijn afspraken gemaakt over begeleiding op de scholen zelf. Men krijgt de mogelijkheid om een eerstegraads bevoegdheid te behalen door het doen van de master Lerarenopleiding aan het instituut ELAN, terwijl je voor de klas staat.

Meer weten?

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de bachelorcoördinator, drs. Brigit Geveling; Citadel H330; tel. 3424; E-mail: b.m.geveling@utwente.nl


Voor meer informatie het leraarschap en de aansluitende master kun je ook contact opnemen met Dr. Nellie Verhoef, vakdidacticus wiskunde. Cubicus B316; telefoon: 053 489 3958; email: n.c.verhoef@utwente.nl. Voor algemene informatie over lerarenopleiding en het masterprogramma kijk je op: www.utwente.nl/elan.