Onderwijsprogramma

De bacheloropdracht

*** English version below ***

Beste studenten,

De bacheloropdracht is onderdeel van modules 11 en 12. Deze opdracht is de afsluiting van je bachelor Technische Wiskunde, waarmee je aantoont de kennis en vaardigheden van de opleiding te beheersen.

De opdrachten worden in principe aangeleverd door de leerstoelen van TW. Echter, je kan ook zelf met een voorstel voor een opdracht komen. Wellicht heb je zelf interessante onderzoeksvragen; dan is dit een geschikte gelegenheid om deze zelf te onderzoeken. Als je een eigen bacheloropdracht wilt gaan doen, dan zoek je zelf een TW-medewerker die jouw opdracht wil begeleiden. Zoeken op internet kan je hierbij helpen. Als je geen begeleider kunt vinden, kan de opdracht geen doorgang vinden.

Daarna leg je je voorstel voor de opdracht voor aan de examencommissie ter beoordeling. De opdracht omschrijving vult hooguit een half blaadje A4; vermeld ook de naam van de begeleider. Stuur dit uiterlijk 1 december 2016 naar Mirande van der Kooij (M.I.vanderKooij@utwente.nl), griffier van de examencommissie.

We informeren je nu al over deze mogelijkheid, omdat het opschrijven van een eigen voorstel en zoeken van een begeleider tijd kost.

Met vriendelijke groet,

Judith Timmer

coördinator Bacheloropdracht TW


*** English version ***

Dear students,

The bachelor assignment is part of modules 11 and 12. This assignment is the final project of your bachelor's programme Applied Mathematics (AM), in which you show to master the knowledge and skills of the programme.

The assignments are, in principle, supplied by the chairs [research departments?] of AM. However, you may propose your own assignment. Perhaps you have interesting research questions yourself; then this is an opportunity to investigate these. If you want to do your own bachelor assignment, then you have to find a staff member of AM who is willing to supervise your assignment.

Searching on the internet may help you with this. If you cannot find a supervisor, then the assignment cannot be done.

Thereafter you hand over your proposal for the assignment to the Board of examiners for approval. The assignment description fills at most half a page in A4-format; also mention the name of your supervisor. Send this to Mirande van der Kooij (M.I.vanderKooij@utwente.nl), secretary of the Board of examiners, by December 1, 2016.

We'd like to inform you right now about this opportunity, since writing your own bachelor assignment and finding a supervisor takes time.

With kind regards,

Judith Timmer

coordinator Bachelor assignment AM

Diploma

Om in aanmerking te komen voor het bachelordiploma dient men zich aan te melden bij Bureau Onderwijszaken. Er zal worden bekeken of aan alle voorwaarden is voldaan. Eén keer per jaar vindt er een collectieve bachelor diploma-uitreiking plaats.