Organisatie

Taakgroepen

De afdeling Toegepaste Wiskunde kent twee taakgroepen: de taakgroep Analyse en Lineaire Algebra en de taakgroep Modelleren.

Doel

In een taakgroep wordt inhoudelijk gediscussieerd over het onderwijs in genoemde gebieden en er worden praktische zaken, zoals tentamens, rendementen, keuze van studiemateriaal etc. besproken.

Samenstelling

Een taakgroep bestaat uit een zogenaamde trekker en een aantal leden. De trekker heeft als taak de voortgang te bewaken en zal in de regel als voorzitter fungeren. De opleidingsdirecteur is lid van beide taakgroepen.

Taken

  • Vaststellen van de inhoudelijke eisen aan het onderwijs op het betreffende gebied
  • Keuze van het studiemateriaal
  • Monitoren van het rendement van het onderwijs
  • Evaluatie van tentamens (niveau, slagingspercentage, originaliteit)
  • Een vergelijk maken met soortgelijk onderwijs op andere TU's
  • Jaarlijkse evaluatie