Organisatie

Organisatie

De OLC is een adviesorgaan voor de opleidingsdirecteur en moet over alle onderwijszaken gehoord worden. Het gaat hier onder meer om onderwijsprogramma’s, studielast, roosters, klachtenafhandeling en vakevaluaties.

Voorzitter

Studentleden

Nelly Litvak (tot 1 september 2017)

Hidde Wieringa (tot 1 september 2016)

Wetenschappelijke staf

Hiska Boelema (tot 1 september 2016)

Hil Meijer (tot 1 september 2017)

Lotte Weedage (tot 1 september 2016)

Gjerrit Meinsma (tot 1 september 2017)

Jelle Neeft (tot 1 december 2016)

Marc Uetz (tot 1 september 2017)


Griffie

Contact

Mirande van der Kooij

olctw@ewi.utwente.nl

Naast de commissieleden zijn de volgende mensen ook aanwezig bij de vergaderingen:

  • Jan Willem Polderman, opleidingsdirecteur
  • Vacature bachelorcoördinator
  • Marloes van Grinsven, mastercoördinator

De vergaderdata voor studiejaar 2016-2017 zijn:

  • 27 september 2016
  • 15 november 2016
  • 17 januari 2017
  • 14 maart 2017
  • 9 mei 2017
  • 13 juni 2017