Vacatures/Bijbaan

Vissen voor mindervalide mensen

Achtergrondinformatie en probleemstelling
In Nederland zijn er meer dan een miljoen sportvissers. Hiervan is meer dan 55 % boven de 40 jaar. Bij deze groep sportvissers ontstaat het probleem van minder goed zicht in de vorm van bijziend- of verziendheid. Hierdoor wordt deze groep belemmerd in het op een eenvoudige manier koppelen van de haak aan de vislijn.

             

traditionele knopen voor het bevestigen van de lijn aan de haak

Oplossingsrichting
Hoe kan een systeem ontwikkeld worden, waardoor de vishaak ook door mensen die slechtziend / bijziend of minder valide (bijvoorbeeld ziekte van Parkinson, etc.) zijn, op een eenvoudige manier aan de vislijn worden bevestigd. Idealiter zou dit een soort van kliksysteem zijn. Dit zodat ook onder bijvoorbeeld wat ruwere omstandigheden (bijvoorbeeld in een bootje) het bevestigen van de haak aan de lijn geen problemen oplevert.

Zie jij kans dit probleem als afstudeeropdracht uit te voeren, neem dan contact op met de Wetenschapswinkel Twente.

Meer informatie:
Science Shop Twente, Ir. Tim Jongman The Gallery, tel. 053-489 3942, e-mail: t.jongman@novelt.com