Vacatures/Bijbaan

Onderwijs en Revit

Achtergrondinformatie
Carpe Scientia is een bedrijf dat medio 2016 is gestart. Carpe Scientia is de vrije vertaling van "Pluk de Kennis". Het doel is: “mensen en bedrijven te helpen door het delen van onze kennis op het gebied van Revit en samenwerken in de bouw”.

Revit is modelleer software voor de bouw waarmee vanuit het 3D model tekeningen en hoeveelheden kunnen worden gegenereerd. Het is redelijk complexe software waardoor de leercurve erg lang is.

Probleemstelling
Op basis van de ervaringen van Carpe Scientia zijn een aantal knelpunten gevonden bij het werken met Revit.

· Bestaande trainingen zijn voornamelijk gericht op het vinden van de knoppen en beperkt gericht op de uitleg van wat er werkelijk gebeurt “in” het programma. De achterliggende reden waarom handelingen uitgevoerd moeten worden blijft dus onbekend. Daarbij krijgen de cursisten vaak ook in korte tijd te veel informatie aangeboden waardoor het merendeel niet blijft hangen.

· Er wordt weinig aandacht besteed aan de praktische uitwerking van verschillende situaties. De opdrachten zijn zo bedacht dat deze altijd kloppen. Bij uitwerking in de praktijk loopt de cursist al snel tegen allerlei problemen aan.

· Revit is een Engelstalig programma. Er bestaat standaard geen Nederlandse versie van. Het technisch Engels is voor veel mensen lastig en maakt dat simpele instellingen soms onduidelijk zijn door de taalbarrière.

Oplossingsrichting
Het beoogde eindproduct zal uit twee delen bestaan, een onlinetraining en een kennisbank. Beide zullen zich richten op hoe de informatie het beste door de cursist opgenomen kan worden. Er wordt dus gezocht naar praktische oplossingen waarbij de cursist inzicht krijgt in zijn handelingen en in de praktijk ondersteuning krijgt door Revit.

Online Training
De onlinetraining zal gericht zijn op de werking van Revit. De cursist moet na het volgen van de training alle basis handelingen kunnen doen en begrijpen hoe Revit, in hoofdlijnen, werkt. Hij moet voldoende kennis hebben opgedaan om na de trainingen in afwijkende bouwkundige situaties gelijksoortige handelingen te kunnen uitvoeren.

Kennisbank
De kennisbank zal gericht zijn op de praktische oplossing, de diepgang en het oplossen van problemen binnen Revit. Essentieel voor de kennisbank is waarschijnlijk de zoekfunctie. Hoe kunnen mensen binnen ongeveer 3 klikken of met zoektermen snel de juiste informatie vinden.

Student gezocht
Voor deze afstudeeropdracht zijn we op zoek naar een student onderwijskunde. De achterliggende gedachtegang voor het verwerven en opslaan van informatie en de praktische uitvoering hiervan naar het programma Revit zijn de kern van deze opdracht.

Meer Informatie:
Science Shop Twente, Ir. Tim Jongman The Gallery, tel. 053-489 3942, e-mail: t.jongman@novelt.com