Vacatures/Bijbaan

klanttevredenheidsonderzoek BIT

Achtergrondinformatie

Wij zijn op zoek naar een student die ons kan assisteren bij een klanttevredenheidsonderzoek (KTO).

De doelstelling van BIT is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de aange­sloten ondernemers. Dit bestaat uit het bevorderen van de samenwerking tussen de onderne­mers, het zorg dragen voor het onderhoud van het bedrijventerrein, een gemeenschappelijke marketing, het behalen van inkoopvoordelen en het namens de leden contacten onderhouden met de gemeente.

Probleemstelling

Met het KTO willen we graag antwoord op de volgende vragen:

  1. Is de wijze waarop wij invulling geven aan deze rol in overeenstemming met wat onze leden van ons verlangen en verwachten.
  2. Zijn er aanbevelingen / ideeën / suggesties, door de leden aangedragen, waar we ons voordeel mee kunnen doen.
  3. Zijn er aanbevelingen / ideeën / suggesties van niet-leden, waar we ons voordeel mee kunnen doen.

Eén van onze leden, De Reclamerij, biedt een werkplek èn begeleiding aan voor een student. De vereniging biedt de student een passende vergoeding. 

Meer informatie:

Science Shop Twente, Egbert van Hattem, The Gallery, tel. 053-483 68 00, e-mail: e.vanhattem@novelt.com