Vacatures/Bijbaan

Extra functionaliteit voor zit- en ligorthesen?

In Nederland worden jaarlijks tussen 4000-5000 zitorthesen en ongeveer 1500 ligorthesen geproduceerd voor mensen met een zware lichamelijke beperking die vaak niet in staat zijn om hun eigen zit- en ligpositie zelf te handhaven, verbeteren of aan te passen. 

Perteon Seats BV uit Oldenzaal produceert deze orthesen waarbij de persoonlijk optimale zit- en lighoudingen via vacuümkussens in een simulatiestoel, met een geautomatiseerde, gecertificeerde methodiek digitaal wordt ingemeten. Vanuit de 'datawolk' worden: schuimrubberen of EPS  freesmodellen geproduceerd; van verstevigende coatings voorzien; en worden multilagen voor de bekleding gevormd en op maat uitgesneden. 

In samenspraak met Lilian Wolthuis-Droste - vanuit haar betrokkenheid met cliënten lichamelijke beperkingen als gevolg van niet aangeboren hersenletsel - hebben Perteon Seats en de Wetenschapswinkel UT de volgende vraagstelling geformuleerd: welke materiaal-innovaties en functionele toevoegingen kunnen het zit- en ligcomfort van deze doelgroep structureel helpen verbeteren, waarbij de cliënt zelf kan aangeven hoe hij/zij deze verbetering wenst te bewerkstelligen? 

Hierbij denken we onder andere aan: op de persoon toegespitste; ingebouwde trillings- en warmtezones; sensoriek die de optimale houding bewaakt; en andere sensaties die het comfort kunnen beïnvloeden. 

De creativiteit van de studentonderzoeker mag in deze opdracht breed worden opgevat: beïnvloeding van omgevingsfactoren zoals licht, gebruik van smart textiles en inzet van multimedia lijken in eerste instantie interessant. De ontwerp-suggesties en innovaties dienen aan te sluiten bij de huidige en toekomstige ontwerp- en productiemethoden, waarbij gedacht kan worden aan nieuwe 3D-print technologieën 

Van de studentonderzoeker wordt verwacht dat de zo uiteenlopende aspecten van kwaliteit van leven, dag/nacht-beleving, maar ook implementeerbaarheid, nieuwe kosten/baten-afwegingen en relaties met zorgprofessionals, van meet af aan in samenhang bestudeerd worden. De studentonderzoeker kan gebruik maken van de expertise en het netwerk zoals aanwezig bij Perteon. Ook kan de studentonderzoeker daar een werkplek vinden. 

Meer informatie:
Science Shop Twente, Ir. Egbert van Hattem, The Gallery, tel. 053-489 4407/3848, e-mail: e.vanhattem@novelt.com