Vacatures/Bijbaan

Dorpshuizen op het overijsselse platteland

WANNEER ZIJN ZE SUCCESVOL?

Het Overijsselse platteland vormt geen uitzonderingen op landelijke tendensen die duiden op vergrijzing, krimp en schaalvergroting. In de dorpen merken mensen dit dagelijks. 

Buurtwinkels, pinautomaten, scholen en andere voorzieningen verdwijnen en worden geconcentreerd in de grotere kernen. De Overijsselse Vereniging voor Kleine Kernen (OVKK) willen kleine dorpskernen in staat stellen hierop te anticiperen en om kansen te creëren om de leefbaarheid te behouden en vergroten.

Een belangrijk initiatief om de leefbaarheid in kleine dorpen te behouden en te vergroten zijn de dorps- en Kulturhuzen. Deze ‘huzen’ bieden dorpsbewoners een plek om elkaar te ontmoeten en er vinden allerlei soorten activiteiten plaats. Vaak worden deze plekken gerund door vrijwilligers. Geen enkel dorps- of Kulturhus is hetzelfde. Dit betekent ook dat lang niet elk dorps- of Kulturhus succesvol is in de exploitatie.

Daarom vraagt de OVKK zich af: wat zijn succes- en faalfactoren (in de exploitatie) van dorps- en Kulturhuzen in kleine dorpskernen? Daarbij zijn ze ook erg nieuwsgierig hoe de rol van de gemeente daarin (positief of negatief) bijdraagt.

Voor deze opdracht zoekt de Wetenschapswinkel UT een student Bestuurskunde, die deze vraag op zich wil nemen in het kader van zijn/haar afstuderen.

MEER INFORMATIE:

Science Shop Twente, Ir. Tim Jongman The Gallery, tel. 053-489 3942, e-mail: t.jongman@novelt.com