Vacatures/Bijbaan

Zorg op locatie

Achtergrond
Zorg Op Locatie komt voort uit fysiotherapeutische diensten van FysioTotaal. Het is in 2008 ontstaan vanuit de samenwerking met een grote camping in het Vechtdal (Beerze Bulten). We constateerden vanaf 2014 een veranderende zorgvraag (o.a. hulp bij dagelijkse verzorging bij chronisch zieken en ouder wordende doelgroep). Vanuit de zorg voor patiënten hebben we daarom de krachten gebundeld met zorgverleners in de thuiszorg, apotheek en fysiotherapie, om zorg op vakantie mogelijk te maken.
In 2015 is Zorg op Locatie als initiatief genomineerd voor innovatie prijs binnen de fysiotherapie, en ontving bij de verkiezing een 2e plaats. Daardoor kwamen we in een stroomversnelling: meer vraag vanuit de recreatiesector en vakantiegangers naar coördinatie van zorgdiensten op hun vakantielocatie. In 2017 is Zorg op Locatie dan ook als zelfstandige rechtsvorm actief en niet langer een project onder FysioTotaal.

In beginsel ging het veelal om continuatie van behandelingen, (thuis)zorg en/of gebruik van hulpmiddelen gedurende de vakantie. Wij noemen dit uitdrukkelijk de ‘light’ zorg. De basis van de doelgroep zijn patiënten die met een beetje ondersteuning gewoon deel uitmaken van het normale gastenprogramma van een recreatiebedrijf.  Het gaat dus niet om gehandicaptenzorg. Hiervoor zijn aparte organisaties met bijbehorende voorzieningen.

Probleemstelling
Zorg Op Locatie ervaart een toenemende vraag om te faciliteren en te coördineren in zorgdiensten op een vakantielocatie. In aanvang is vooral geïnvesteerd in het kunnen realiseren van de bemiddeling.
Nu moet ZOL een bedrijf worden. Als er niets wordt gedaan, wordt de tijd die de bemiddeling kost (de uitvraag van patiënt, zoeken van de passende zorgdiensten en bevestiging van overeengekomen bemiddeling aan alle partijen), niet betaald. Dit betekent dat er een verdienmodel ontwikkeld moet worden voor een ‘financieel gezonde organisatie’.

Oplossingsrichting
Zorg op Locatie zou graag een beter inzicht willen hebben in de waardeketen van hun diensten. Het is van belang om alle voor- en nadelen voor de spelers in deze zorgketen in beeld te hebben (senioren, patiënt, patiëntverenigingen, recreatiebedrijven, zorgverleners, ZOL en verzekeraars). Dit om uiteindelijk te komen tot een verdienmodel voor Zorg Op Locatie. Vragen die onder andere gesteld zouden kunnen worden zijn, welke partijen zijn bereid de bemiddelingskosten te betalen en tegen welke prijs? Ben je een ondernemende student met een zorgachtergrond of een bedrijfskundige talent met affiniteit met de zorg, dan zou dit een mooie afstudeeropdracht kunnen zijn.

Meer informatie:
Science Shop Twente, Ir. Tim Jongman The Gallery, tel. 053-489 3942, e-mail: t.jongman@novelt.com