Vacatures/Bijbaan

Vroege detectie vochtproblematiek Woonstad Rotterdam

Inleiding
De Rotterdamse wooncorporatie Woonstad Rotterdam bouwt en beheert goede, mooie en duurzame woningen voor Rotterdammers die aangewezen zijn op de sociale woningmarkt. Daarbij heeft de corporatie extra aandacht voor kwetsbare bewoners en zet zij zich in voor leefbare wijken waar het prettig wonen en leven is. Die maatschappelijke taken voert zij exclusief uit in Rotterdam. Woonstad Rotterdam draagt bij aan Rotterdam als aantrekkelijke woonstad, waarin iedereen naar vermogen mee kan doen en kan profiteren van de kansen en mogelijkheden die de stad biedt.

Aanleiding
Veel van de woongebouwen in Rotterdam zijn vooroorlogs. Vloeren van vooroorlogse woongebouwen zijn over het algemeen opgebouwd uit houten constructies. Woonstad Rotterdam heeft veel bezit in vooroorlogse wijken. Houten vloerconstructies, met name die op de begane grond, zijn vatbaar voor aantastingen door schimmels en zwammen. Schimmels in en onder woningen vormen een potentiële bedreiging voor de gezondheid van de bewoners en constructieve veiligheid van de vloeren. De impact van vloerherstel en schimmelsanering zijn enorm. Naast de financiële impact voor de corporatie en de hoge kosten per woning met maatschappelijk geld is de impact voor de bewoners heftig. Een aangetaste vloer moet in veel gevallen geheel vervangen worden, omdat de aantastingen vaak pas ontdekt worden als de aantastingen in de vloer al in te vergevorderd stadium verkeren. Er rest dan niets anders dan het thuis van de bewoners voor geruime tijd tijdelijk elders onder te brengen.

Woonstad en haar huurders zouden gebaat zijn bij een eerdere signalering van (oorzaken van) schimmel en zwamaantastingen in begane grond vloeren. Daarbij zou een voorspellend model de uitkomst kunnen zijn om escalaties vroegtijdig te signaleren en zonder verspilling aan te kunnen pakken.

Probleemstelling
Het doel is om met behulp van IoT een model te ontwikkelen die de zwam-problematiek detecteert en voorspelt ter voorkoming van ingrijpend bouwkundig herstel.

Oplossingsrichting
Het IoT-model omvat sensoren, randapparatuur, opslag en analyse van data en een dashboard. Daarnaast kan men denken aan een koppeling met GIS om mogelijk nog niet eerder erkende causale verbanden inzichtelijk te krijgen.

De opdracht kan als betaalde bijbaan worden uitgevoerd.   

Meer informatie
Egbert van Hattem, Science Shop Novel-T, e.vanhattem@novelt.com. Tel. 053-4836816