Vacatures/Bijbaan

Video Head Impulse Test (vHIT) in een non klinische omgeving.

Achtergrondinformatie

Stichting De negende van… krachtenbundeling tussen patiënt, onderzoeker en arts. DFNA9 is een van de meest progressieve erfelijke en zeldzame vorm van slechthorendheid met naar schatting enkele duizenden patiënten in Nederland en België. Een aandoening
waarbij mensen tussen de 30 en 40 jaar het gehoor en evenwicht langzaam in het geheel gaan verliezen. Een zwaar invaliderende aandoening die de kwaliteit van leven behoorlijk aantast. Door de komst van nieuwe genetische technieken en het opstaan van stichting De negende van… is er inmiddels hoopvol onderzoek gestart in Nijmegen en Antwerpen. In Maastricht is men bezig met de ontwikkeling van een evenwicht corrigerend implantaat.

De negende van heeft als doel om meer aandacht te vragen voor deze zeldzame aandoening en voert tevens actie om o.a. door middel
van crowdfunding wetenschappelijk onderzoek te kunnen ondersteunen. Op de website van de stichting www.denegendevan.nl
vindt u naast video materiaal ook belangrijke ondersteunende informatie. Stichting De negende van… is een actieve club en organiseert
jaarlijks een kennisdag waarbij mensen met DFNA9 elkaar kunnen ontmoeten en deelnemen aan diverse wisselende workshops gegeven door een keur aan wetenschappers, artsen en andere zorgprofessionals.

‘Een kwalitatief goed leven met DFNA9 nu, en een toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen zonder DFNA9’ dat is waar stichting De
negende van… zich voor inzet.

Probleemstelling

Zoals hierboven wordt verteld verliezen mensen met DFNA9 langzaam het totale evenwicht. Klachten kunnen zijn dat het beeld na snelle
hoofdbewegingen (bijvoorbeeld bij de straat oversteken) lijkt na te komen of na-ijlt, dat u waziger ziet als u in beweging bent, dat de
horizon lijkt te bewegen als u aan het lopen bent, of dat u zelfs stil moet staan om gezichten te herkennen of borden te kunnen lezen op
straat. Dit komt doordat de evenwichtsorganen de ogen heel snel kunnen aansturen. Er is geen snellere aansturing naar de ogen dan
vanuit de evenwichtsorganen. Op het moment dat u uw hoofd beweegt naar links, sturen de evenwichtsorganen uw ogen naar rechts. Zo kunt u tijdens een hoofdbeweging toch stabiel blijven zien. Bij uitval van uw evenwichtsorgaan (of evenwichtsorganen) is die aansturing naar uw ogen minder goed, waardoor de klachten ontstaan die zojuist zijn genoemd. 

https://centraal.mumc.nl/sites/central/files/uitval_van_een_of_twee_evenwichtsorganen_0.pdf

Oplossingsrichting

Doel is om evenwichtsverlies vroegtijdig opsporen d.m.v. een Video Head Impulse Test om zo het verloop te kunnen meten,
dataverzameling te genereren en deze middels een te ontwikkelen app te verzenden naar een onderzoekscentrum. Deze app dient bij voorkeur in de thuissetting te worden gebruikt, waardoor er in een grote groep patiënten voldoende data gegenereerd kan worden over langere tijd. Hierdoor kan DFNA9 beter begrepen worden wat betreft beloop van de ziekte. Dit is belangrijk, omdat begrip over het beloop, ook implicaties heeft voor de timing van behandeling (bijv. het moment van implanteren van een kunstmatig gehoor- en/of evenwichtsorgaan).

Bovenstaande opdracht kan als afstudeeropdracht worden uitgevoerd.

Meer informatie:

Science Shop Twente, Ir. Tim Jongman, The Gallery, tel. 053-489 3942, e-mail: t.jongman@novelt.com