Vacatures/Bijbaan

Veiligheid / Kunst / Techniek

Achtergrondinformatie
Sinds 1987 is Helga Kock am Brink als zelfstandig beeldend kunstenaar gevestigd in Enschede. Haar werk kenmerkt zich door een multidisciplinaire aanpak. Zij beweegt zich op het gebied schilderkunst en ruimtelijke vormgeving. Kleine intieme werken en grootschalig monumentale uitvoeringen staan op haar repertoire. Het werk van haar wordt gekenmerkt door een geëngageerde levenshouding en inhoudelijke betrokkenheid. Zij werkt zowel vrij als ook in opdracht. 

Probleemstelling
Moet kunst altijd permanent zijn of kan dit ook temporair zijn? En welke (nieuwe) technieken kunnen hierin een rol spelen? En kan kunst ook de veiligheid bijvoorbeeld met betrekking tot het verkeer in steden verhogen? Dit zijn een aantal vragen die leven bij Helga Kock am Brink.

Oplossingsrichting
Een student zou bijvoorbeeld middels afstudeeronderzoek samen met Helga Kock am Brink kunnen kijken hoe de drie onderdelen kunst / techniek / veiligheid samengebracht kunnen worden. En hoe temporaire veiligheidsbevorderende kunstobjecten gecreëerd kunnen worden. Voor wat betreft de techniek zit Helga Kock am Bink te denken aan holografische projectietechnieken.

Meer informatie:
Science Shop Twente, Ir. Tim Jongman, The Gallery, tel. 053-489 3942, e-mail: t.jongman@novelt.com