Vacatures/Bijbaan

Theater Kamak

Achtergrond
KamaK is een theatergezelschap van enthousiaste acteurs, professionals en een grote groep vrijwilligers. De acteurs zijn mensen met een verstandelijke beperking, veelal het Syndroom van Down. De kernactiviteit bestaat uit het maken van theater als dagbesteding. Hierbij hoort niet alleen het spel, maar ook de productie, techniek, decor, gastheerschap en catering. Theater KamaK streeft ernaar om de talenten van mensen met een verstandelijke beperking te ontwikkelen. Niet alleen op het gebied van theater, maar ook op het terrein van sociaal-emotionele ontwikkeling.

Probleemstelling
In een eerder onderzoek is gekeken naar de positieve effecten van het theater op mensen met een verstandelijke beperking.  Hierbij is gekeken naar de lichamelijke gezondheid, geestelijke gezondheid en de thuissituatie. De respondenten bestonden uit ouders, familieleden of de zorgbegeleiders van de mensen met een verstandelijke beperking. Ondanks dat dit onderzoek vele vragen heeft beantwoord, heeft het ook weer nieuwe vragen opgeleverd. De gevonden resultaten zijn niet direct afkomstig van de doelgroep zelf. Theater KamaK is erg nieuwsgierig of deze resultaten ook gevonden zullen worden als er de doelgroep direct bevraagd wordt. Daarnaast is er behoefte aan wetenschappelijke ondersteuning. Theater KamaK heeft het idee dat het theater een positieve invloed heeft op de sociale leefwereld van de acteurs. Zo zouden ze zich bijvoorbeeld socialer opstellen tijdens verjaardagen en makkelijker met anderen praten.

Mogelijke oplossingsrichting
Theater KamaK zou graag een wetenschappelijk onderzoek zien naar de invloed van Theater KamaK op de sociale en emotionele ontwikkeling van de acteurs. Er is ruimte voor de student om mee te lopen bij het theater en daadwerkelijk ervaring op de doen in het werken met de doelgroep (veelal mensen met het Syndroom van Down). KamaK heeft veel contact met zorginstellingen. De student krijgt dus ook de mogelijkheid om met deze organisatie samen te werken. 

Deze opdracht is geschikt voor een student psychologie als stage of als bachelor- of masteropdracht. Gedacht wordt in de richting van Positive Psychology and Technology, maar andere studenten mogen natuurlijk ook reageren.  

Meer informatie:
Wetenschapswinkel Twente, Laura Venhorst MSc, The Gallery, tel. 053-483 6816, email: wetenschapswinkel@novelt.com