Vacatures/Bijbaan

Telecom erfgoed in Nederland – creatief in beeld

Achtergrond
De stichting Telecommunicatie Erfgoed Nederland (sTEN) stelt zich tot doel haar deelnemers te ondersteunen bij het behouden/beheren, documenteren en toegankelijk maken van het telecommunicatie erfgoed in Nederland (zie ook: http://telecomerfgoed.nl/ ). Dit doet de sTEN door het bevorderen, ondersteunen en borgen van de activiteiten van de deelnemers zodat de door hen beheerde collecties, alsmede de kennis en kunde inzake het beheer van telecom erfgoed behouden blijven en doorgegeven kunnen worden aan volgende generaties.

Probleemstelling
In Nederland is er een versnipperde collectie wat betreft het erfgoed van de telecom. Deels zijn er private collecties en deels zijn collecties in handen van musea of bedrijfsleven, denk bijvoorbeeld aan de KPN. Er is geen overkoepelend plan hoe met de verschillende collecties in de toekomst om te gaan zodat de meest representatieve delen uit de verschillende collecties voor latere generaties behouden en toegankelijk blijven. Daarvoor is eerst een vorm van samenwerking nodig waarbij het aantrekkelijk wordt voor potentiële stakeholders/financiers om hierin deel te nemen. Binnen die samenwerking kunnen dan initiatieven worden ontplooid op het gebied van presentatie van de collectie, trekken van bezoekers, depotfunctie enzovoorts.

Oplossingsrichting
Om het erfgoed bij (potentiële) stakeholders /financiers goed onder de aandacht te brengen vindt de sTEN dat een gerichte multimediale presentatie onontbeerlijk is. Hierin moet de betekenis van het telecommunicatie erfgoed voor Nederland tot zijn recht komen. Vooral hoe dit zijn invloed heeft gehad en nog heeft op de technologische, economische en historische ontwikkeling in de verschillende onderdelen van de maatschappij zowel particulier, bedrijfsleven en overheid. Van groot belang is hierbij ook dat er een zo compleet mogelijk beeld gegeven wordt van welke partijen zich de afgelopen 125 jaar op enigerlei wijze hebben bezig gehouden met telecommunicatie. 

Het afstudeeronderzoek begeeft zich hier op het grensvlak van particuliere verzamelaars met het daaraan verbonden korte termijn denken (geen geld) en de wensen van professionele stakeholders om op een voor hun zinvolle wijze langdurig of eenmalig bij te dragen aan het behoud van het telecommunicatie erfgoed. 

Met deze afstudeersopdracht zal men kennis maken met beide werelden en de uitdaging aangaan om die bij elkaar te brengen. Tevens zullen nieuwe (potentiële) stakeholders geïnventariseerd moeten worden buiten de algemene bekende leveranciers en telecombedrijven. Gezien de breedte van de telecommunicatie zal de keuze welke voorbeelden er in de presentatie moeten worden opgenomen een gedegen onderbouwing en motivatie vragen.

Meer informatie:
Science Shop Twente, Ir. Tim Jongman The Gallery, tel. 053-489 3942, e-mail: t.jongman@novelt.com