Vacatures/Bijbaan

Speels bezig gaan met jeugdliteratuur en poëzie

Achtergrond
DaVinci  (www.demethodedavinci.nl) is een organisatie die lesmateriaal ontwikkeld voor basisscholen op het gebied van wereldverkenning. De methode DaVinci is de nieuwste lesmethode wereldverkenning voor groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs. Dit leerplan biedt onderwijs in thema’s aan waarbij de vakken  aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, maatschappijleer, techniek, natuur- en scheikunde, verzorging, filosofie en levensbeschouwing kerndoelen in een samenhangend geheel behandeld worden. Leerkrachten geven geen aparte vakken meer zoals in andere methoden op de basisschool, maar bieden dit als geheel aan met 1 centrale les per week.

Probleemstelling
DaVinci is continu op zoek naar manieren om lesmateriaal op een creatieve manier aan te bieden, waarbij de leerlingen het ook leuk vinden om te leren. Dit maal zijn ze aan het kijken naar het op een speelse manier aanbieden van boekbesprekingen. 

Oplossingsrichting
De DaVinci Academie is op zoek naar een student die het bespreken van jeugdliteratuur en poëzie voor kinderen van 6 tot 12 jaar middels een zelf ontworpen spel kan aanbieden. Qua oplossingsrichting kan gedacht worden aan een kaart-, bord-, of multimediaal spel, maar een eigen idee is zeker ook welkom. Coöperatief leren is een fundamentele werkvorm binnen DaVinci en wordt aangemoedigd om te gebruiken binnen het spel. Deze opdracht is geschikt voor onderwijskunde studenten, maar kan ook uitgevoerd worden door een student industrieel onderwerpen.

Het gaat hier om een afstudeeropdracht.

Meer informatie:
Science Shop Twente, Laura Venhorst, The Gallery, tel. 053-4836816, e-mail: wetenschapswinkel@novelt.com