Vacatures/Bijbaan

Slimmer laden en lossen in 'geautomatiseerd magazijn' bij Friesland Campina

Friesland Campina werkt aan innovatie van hun logistieke ketens. Momenteel werkt een Saxion-student aan een 'haalbaarheidsonderzoek'. 

In september gaat een nieuwe fabriek open voor melkproducten waarvan de export (o.a. Midden-Oosten, Afrika, Griekenland) een belangrijk onderdeel uitmaakt. Daarbij wil men IT & logistiek conceptueel anders gaan benaderen: van 'warehouse' naar 'geautomatiseerd magazijn.'  

De huidige werkwijze is met klem/push heftrucks. Deze namelijk kunnen veel gewicht aan en een hoge doorloop. Een volle belasting voor een pallet betekent in de praktijk 1000 dozen van 19 kilo. Per dag worden momenteel rond 85 containers overgeslagen. Dit zal in de nabije toekomst groeien naar 130 containers per dag. Deze groei kan met de huidige opzet niet gerealiseerd worden. 

Deze opdracht is er vooral op gericht het laadproces te automatiseren. Een open vraag is nog of de fabriekshal uitgerust zal worden met rails, of dat autonome voertuigen de logistieke operaties voor hun rekening kunnen nemen. 

Van de afstudeerder wordt verwacht dat hij/zij, als eerste stap, de trends en verwachtingen in productiestijgingen goed in kaart brengt. Aan de hand daarvan kan hij/zij, mede aan de hand van een marktanalyse, een aantal logistieke alternatieven schetsen. In samenspraak met de Friesland Campina, wordt dan een keuze gemaakt voor één oplossingsrichting, die in een tweede fase van het project nader uitgewerkt wordt. 

Bij Friesland Campina is een werkplek beschikbaar. Ook kan de studentonderzoeker gebruik maken van dagelijkse begeleiding waarbij expertise-inbreng en data-inbreng vanuit Friesland Campina gegarandeerd is. 

De opdracht kan uitgevoerd worden als masterproject bij: Industrial Engineering and Business Information Systems. De inhoudelijke begeleiding zal in handen zijn van dr. ir. Marco Schutten.

Meer informatie:
Wetenschapswinkel Twente, Ir. Egbert van Hattem, The Gallery, tel. 053-489 4407/3848, e-mail: e.vanhattem@novelt.com