Vacatures/Bijbaan

Slimme oplossing koppeling rolstoelen

Achtergrond
Elver is expert in de begeleiding en behandeling van mensen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking en voor mensen met een complexe zorgvraag. De organisatie biedt met circa 1.200 medewerkers en ruim 350 vrijwilligers een breed aanbod aan wonen, dagbesteding en behandeling. Bij Elver willen ze de beste zorg realiseren. Daarom betrekken ze cliënten en hun familie intensief bij de hulp en ondersteuning die we bieden. De medewerkers werken in zelfstandige teams en stemmen de zorg optimaal af op persoonlijke wensen en situaties. Op deze manier proberen ze cliënten zoveel mogelijk in staat te stellen om zelf keuzes te maken en de regie te houden over hun eigen leven.

Probleemstelling
De begeleiders van Elver krijgen te maken met cliënten die diverse beperkingen hebben. Het is dan ook niet vreemd om cliënten te hebben die lichamelijke beperkingen ondervinden en daardoor, onder andere buitenshuis, afhankelijk zijn van een rolstoel. Doordat ze afhankelijk zijn van hun rolstoel zijn ze ook afhankelijk van mensen die hun rolstoel duwen. De begeleiders bij Elver ondervinden problemen wanneer zij meerdere cliënten moeten verplaatsen van punt A naar punt B. De vraag is of er een praktische oplossing bedacht kan worden zodat een persoon meerdere rolstoelen kan verplaatsen. De cliënten hebben rolstoelen die voor hen op maat zijn gemaakt. Dit maakt deze opdracht ook uitdagend.

Gedacht wordt aan een student industrieel ontwerpen of creatieve technologie, maar een student die een andere geschikte studie doet kan natuurlijk deze opdracht ook oppakken.

Meer informatie:
Wetenschapswinkel Twente, Laura Venhorst MSc, The Gallery, tel. 053-483 6816, email: wetenschapswinkel@novelt.com