Vacatures/Bijbaan

Siers Infraconsult

Achtergrondinformatie
Infraconsult is de bedrijfsnaam voor al onze ondersteunende dienstverlening ten behoeve van aanleg en beheer van infrastructuren. Siers Infraconsult neemt werk uit handen van netbeheerders, waterschappen en overheden, maar ook van aannemers en het particuliere bedrijfsleven. Bij Siers Infraconsult werken professionals die alle disciplines beheersen.

Siers Infraconsult houdt zich o.a. bezig met de engineering en werkvoorbereiding voor de aanleg van ondergrondse netten, het inmeten en de gegevensrevisie van aangelegde netwerken.

Probleemstelling
Siers Infraconsult doet veel in het bijhouden en de bewerking van informatie van ondergrondse kabel en leidingnetwerken. Denk aan elektra, gas, water, stadsverwarming, telecomnetwerken, etc. Klanten zijn de netbeheerders, denk aan Ziggo, Vitens, Enexis, Stedin, Liander, etc. Siers Infraconsult werkt veel met tekenaars/GIS-operators (GIS = Geografisch Informatie Systeem). Deze tekenaars leiden ze zelf op en door de jaren heen heeft Siers Infraconsult honderden mensen het vak bijgebracht. Er bestaat geen gerichte opleiding voor dit werk. De overdracht van kennis gaat tot nu toe op basis van het “meester-gezel”-systeem.

Oplossingsrichting
Siers Infraconsult zou graag een opleidingsplan en opleidingsmiddelen willen laten ontwikkelen waarbij ze efficiënter, beter geborgd en kwalitatief beter hun leerling-tekenaars kunnen opleiden. Mogelijke onderdelen die opgepakt zouden kunnen worden zijn:

  • Ontwikkelen leergang en manual (uiteraard gebruik maken van bestaande stof)
  • Mogelijkheid toepassen e-learning
  • Toets-systeem en certificatie om beheersing kennis te verifiëren en te borgen, evt. per niveau en per discipline.
  • Ondersteuning klassikale instructie en één-op-één inwerken/begeleiden. Evt. update-cursussen naar aanleiding van nieuwe bestekken/eisen/software.

Bovenstaande opdracht zou kunnen worden opgepakt in het kader van het afstuderen.

Meer informatie:
Science Shop Twente, Ir. Tim Jongman The Gallery, tel. 053-489 3942, e-mail: t.jongman@novelt.com