Vacatures/Bijbaan

Naar een beter relatiebeheer voor de Slingerbeurs Hengelo

HOE KAN DE SLINGER HENGELO ZICH ONTWIKKELEN TOT EEN TOEKOMST BESTENDIGE ORGANSISATIE?

Wat is de Slinger Hengelo?

Met inzet van het bedrijfsleven helpt De Slinger Hengelo (zie www.deslingerhengelo.nl) bij het realiseren van projecten en initiatieven van maatschappelijke organisaties, gericht op Hengelo. De Slinger Hengelo vervult daarbij een makelaarsrol en brengt partijen met elkaar in contact. De bedrijven die meedoen, bieden ondersteuning in de vorm van diensten, expertise, menskracht of materialen, deze ondersteuning wordt gratis beschikbaar gesteld. Jaarlijks worden ca. 350 – 400 matches gemaakt door ruim 70 bedrijven en ruim 100 maatschappelijke organisaties. De Slinger heeft een stichtingsbestuur en de dagelijkse werkzaamheden worden verricht door 12 vrijwilligers.

Probleemstelling

De overheid doet steeds meer een beroep op zelfredzaamheid van haar bewoners waardoor er meer vragen vanuit de maatschappelijke organisaties ontstaan. Voor bedrijven wordt het steeds belangrijker om in te spelen op maatschappelijke issues en daaraan bij te dragen. De Slinger ziet dat met de huidige inzet van personen en middelen de grenzen van het maken en onderhouden van matches bereikt wordt. Hoe kan De Slinger Hengelo zich ontwikkelen tot een toekomst bestendige organisatie?

Oplossingsrichting

De Slinger zoekt als oplossingsrichting naar een beter relatiebeheer. Ter verhoging van het aantal matches buiten de Slingerbeurs wordt in samenwerking met o.a. Wijkracht en Service Vrijwilligerspunt een digitaal platform ontwikkeld. Dit zal tot extra werkzaamheden voor het Slingerteam leiden. De Slinger wil een systeem ontwikkelen, met nog nader te bepalen wensen, voor het verhogen van de effectiviteit van het Slingerteam. Een aantal vragen die hierbij spelen zijn:

  • Hoe kan de communicatie (o.a. nieuwsbrieven, inzet social media) naar zowel het Bedrijfsleven als naar de Maatschappelijke organisaties worden verbeterd/veranderd?
  • Hoe kan het relatiebeheer (o.a. informatieve bijeenkomsten met bedrijfsleven/maatschappelijke organisaties; werven nieuwe contacten bedrijven/maatschappelijke organisaties) worden verbeterd?
  • Hoe kan digitaliseren de werkprocessen ondersteunen?

De opdracht kan als afstudeeropdracht worden uitgevoerd.

Wat verwacht de Slinger Hengelo?

  • Aan het einde van het onderzoek een presentatie en verslag met aanbevelingen.
  • Zelfstandigheid bij het uitvoeren van het onderzoek.

Wat kunnen zij bieden?

  • Ondersteuning en begeleiding van het traject.
  • De uitdaging om zelfstandig dit project neer te zetten.
  • De vrijheid om je eigen keuzes en planning te maken.
  • Netwerkbijeenkomsten.
  • Een hoop gezelligheid binnen het team!

Meer informatie:

Science Shop Twente, Ir. Tim Jongman, The Gallery, tel. 053-489 3942,
e-mail: t.jongman@novelt.com