Vacatures/Bijbaan

Hoe kan HGV zich het best optimaal profileren?

Achtergrond
De H.G.V. is een brede en laagdrempelige vereniging, waar iedereen op zijn of haar eigen niveau kan sporten of bewegen. De lessen worden gegeven op locaties over heel Hengelo en worden verzorgd door opgeleide trainers. H.G.V.  is een ambitieuze groeiende sportvereniging die telkens weer iets nieuws probeert aan te bieden. In totaal worden er 18 sporten aangeboden en zijn er 600 leden bij H.G.V. aangesloten.

Probleemstelling
Alhoewel de breedschaligheid van H.G.V. erg positief is, brengt het ook nadelen met zich mee. H.G.V. heeft moeite met zijn positionering. Zij vragen zich af hoe mensen de sportvereniging zien. Ziet Hengelo H.G.V. als een aanwinst? Hoe kan H.G.V. zich zo optimaal mogelijk profileren?

Mogelijke oplossingsrichting
H.G.V. zou graag willen onderzoeken waar behoefte aan is in Hengelo op het gebied van sport. Daarop aansluiten zouden zij graag willen weten hoe ze de betrokkenheid van Hengelo bij H.G.V. kunnen verhogen. Op welke manier zou de vereniging bijvoorbeeld beter kunnen communiceren met de stad en kunnen laten zien waar zij voor staan? Een mogelijke manier waarop dit onderzocht kan worden is door kwalitatieve of kwantitatieve interviews.

Meer informatie:
Wetenschapswinkel Twente, Laura Venhorst MSc, The Gallery, tel. 053-483 6816, email: wetenschapswinkel@novelt.com