Vacatures/Bijbaan

Empathie als kracht van mensen met Down

Opdrachtbeschrijving:
Vanuit de positieve psychologie wordt de nadruk gelegd op de kracht en mogelijkheden van mensen. In dit onderzoek gaat het om het in kaart brengen van de kracht van mensen met Down door een tot nu toe onderbelicht aspect van hun ontwikkeling in wetenschappelijk onderzoek te belichten: inbeeldingsvermogen en empathie. Je doet eerst literatuuronderzoek naar wat bekend is over inbeeldingsvermogen en empathie bij mensen met Down, en of/hoe dit vermogen gestimuleerd kan worden door theater. Het gaat daarbij niet alleen om de cognitieve en affectieve aspecten van empathie, maar ook om de sociale en expressieve aspecten ervan. Vervolgens onderzoek je door middel van observatie en interviews met acteurs met Down syndroom bij theater Kamak hoe empathie eruit ziet bij hen en hoe zij ervaren dat empathie tot uitdrukking komt door het acteurschap. Het gaat om een dieptestudie bij 2-3 acteurs, die je enkele weken volgt terwijl zij werken aan een theaterstuk. 

https://kamaksite.wordpress.com/

Wie zoeken we?
Gemotiveerde en initiatiefrijke student met affiniteit met de doelgroep en met theater, die bereid is op locatie in nauwe samenwerking met de gastorganisatie te werken.  

Wat bieden we?
Een uitdagend afstudeeronderzoek dat bijdraagt aan betere beeldvorming van mensen met Down en de rol die theater kan spelen in hun ontwikkeling.

Deze opdracht is uitsluitend voor masterstudenten van de vakgroep positieve psychologie en technologie (PPT).  

Meer informatie:
Wetenschapswinkel Twente, Laura Venhorst MSc, The Gallery, tel. 053-483 6816, email: wetenschapswinkel@novelt.com