Vacatures/Bijbaan

Duurzame klimmuur in Zutphen

In Zutphen zijn vergevorderde plannen voor de realisatie van een klimhal. Deze hal zou een welkome aanvulling zijn op klimfaciliteiten in Arnhem en Zwolle, en zo een belangrijke regionale functie kunnen vervullen. De klimhal zal onderdeel gaan uitmaken van een multifunctioneel gebouw. 

De klimwanden zullen minstens 17 meter hoog zijn. De plannenmakers willen met de hoge buitenwanden duurzaam en economisch omgaan (energiewinning, 'donut'-economie, passief inkomen genereren). Ideeën van warmte-opslag, buffering en (combinatie met) zonnepanelen zijn geopperd maar nog niet als samenhangend concept uitgewerkt. 

Wij zijn op zoek naar een ontwerpende student die tot een (combinatie van) functies voor de wanden van de klimhal komt en deze in een co-creatie-proces met de klant tot (enkele) kansrijke concepten uitwerkt. 

Meer informatie:
Wetenschapswinkel Twente, Ir. Egbert van Hattem, The Gallery, tel. 053-489 4407/3848, e-mail: e.vanhattem@novelt.com