Vacatures/Bijbaan

Dicht bij Duurzaam

Achtergrondinformatie:`
DichtbijDuurzaam (www.dichtbijduurzaam.nl) is een initiatief van twee gerenommeerde ingenieursbureau's, die hun bouwkundige en installatie technische kennis en expertise hebben gebundeld. Beide partijen zagen dat er een duidelijke behoefte is aan onafhankelijke begeleiding in het kiezen van duurzame maatregelen.

Initiatiefnemers SOM= en Dijkoraad hebben hun handen ineen geslagen, en samen zijn ze tot het idee van DichtbijDuurzaam gekomen. Het doel is om op een eenvoudige wijze woningeigenaren te helpen met het verduurzamen van hun woningen.

Probleemstelling:
De online orderintake via DichtbijDuurzaam komt moeizaam op gang. Technisch werkt het platform www.dichtbijduurzaam.nl, maar er is nog weinig inzicht of de juiste waarde propositie wordt gehanteerd in relatie tot de klant en wat bijvoorbeeld elementen zijn in de customer funnel waardoor de klant beter wordt meegenomen in het proces van acquisition, persuasion en conversion.

Oplossingsrichting:
DichtbijDuurzaam wil kijkende naar hun doelgroep een beter inzicht in de customer funnel (van aqcuisition naar conversion) en de waardepropositie (canvas) van DichtbijDuurzaam. Termen die hierbij komen kijken zijn bijvoorbeeld customer journey, contentmanagement, etc. Een afstudeerder zou met deze uitdagende opdracht aan de slag kunnen gaan.

Meer informatie:
Science Shop Twente, Ir. Tim Jongman, The Gallery, tel. 053-489 3942, e-mail: t.jongman@novelt.com