Vacatures/Bijbaan

DaVinci 'Virtual Reality'

Achtergrond
DaVinci  (www.demethodedavinci.nl) is een organisatie die lesmateriaal ontwikkeld voor basisscholen op het gebied van wereldverkenning. De methode DaVinci is de nieuwste lesmethode wereldverkenning voor groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs. Dit leerplan biedt onderwijs in thema’s aan waarbij de vakken  aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, maatschappijleer, techniek, natuur- en scheikunde, verzorging, filosofie en levensbeschouwing kerndoelen in een samenhangend geheel behandeld worden. Leerkrachten geven geen aparte vakken meer zoals in andere methoden op de basisschool, maar bieden dit als geheel aan met 1 centrale les per week.

Probleemstelling
Om in te springen op nieuwe ontwikkelingen wil Da Vinci zich naast de traditionele lesmiddelen ook inzetten op nieuwe technologieën, zoals bijvoorbeeld virtual reality. Op dit moment heeft Davinci weinig inzicht in de mogelijkheden die virtual reality Davinci kan bieden. Het vermoeden is dat er door middel van virtual reality meer les op maat kan worden aangeboden aan de leerling op een interactieve manier, waarbij onbewust leren en belonen ook op een bepaalde manier goed vorm kan worden gegeven.

 Oplossingsrichting
Het doel is om te komen tot een ontwerp voor virtual reality gericht op het basisonderwijs op het gebied van wereldverkenning. Hoe leuk zou het zijn om de nijl in Egypte ook echt te ervaren in de lessen. Maar kan dit ook? En zou virtual reality hier een rol in kunnen spelen? Om beter inzicht in de mogelijkheden van virtual reality zou er een inventarisatie gedaan kunnen worden van wat er op dit moment aanwezig is op het gebied van virtual reality in het basisonderwijs en dan met name op het gebied van wereldverkenning. Vervolgens kan gekeken naar het programma van eisen om uiteindelijk te komen tot een ontwerp.

 Het gaat hier om een afstudeeropdracht.

Meer informatie:
Science Shop Twente, Ir. Tim Jongman The Gallery, tel. 053-489 3942, e-mail: t.jongman@novelt.com