Vacatures/Bijbaan

's-Heerenloo - naar een nieuwe vorm van 'burencontact'

Achtergrondinformatie:

's Heeren Loo ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperking. Ze helpen met het maken van eigen keuzes. Dicht bij huis en samen met de mensen die belangrijk voor hen zijn.

Probleemstelling:

's Heeren Loo wil gemeenschapskracht ontwikkelen en zoekt naar nieuwe vormen van contact en betrokkenheid met van cliënten onderling en de nabije buren in de straat. Dit om de vertrouwdheid tussen de bewoners onderling, en de kwaliteit van wonen en werken voor eenieder te bevorderen. Cliënten willen graag op de hoogte worden gehouden van de mogelijkheden die ‘s Heerenloo te bieden heeft, denk dan aan diverse informatie over kerkdiensten, innovaties, activiteiten en nog meer. Op deze wijze kunnen cliënten zelf aangeven of ze aan iets willen deelnemen. Nu zijn ze afhankelijk van medewerkers die deze info wel krijgen, maar via een nieuwsbrief voor medewerkers. Medewerkers zijn erg druk en zitten niet te wachten op veel mails, ze worden snel verwijderd onder het motto : Ik ben al zo druk. Cliënten zullen een eigen platform moeten hebben.

Oplossingsrichting:

‘s Heerenloo vraagt zich af of een platform  ingezet kan worden om nieuwe vormen van burencontact te ontwikkelen en activiteiten onder de aandacht te brengen bij hun cliënten. Het creëren van gemeenschapskracht. Van belang is dat dit platform veilig is en dat er geen ongewenste personen in het platform komen. In dit platform word je dus op de hoogte gehouden van activiteiten en daarnaast kunnen ze reageren via veilige en vooraf bepaalde veilige kanalen. De opdracht kan als afstudeeropdracht worden uitgevoerd.

Meer informatie:

Science Shop Twente, Ir. Tim Jongman The Gallery, tel. 053-489 3942, e-mail: t.jongman@novelt.com