Nieuw onderzoek waterretentie schuine en hellende groendaken

Vanaf 2013 is Pioneering samen met Stowa, Gemeente Enschede en Waterschap Vechtstromen gestart met de voorbereiding van een onderzoek naar verschillende aspecten van de Ecopan. In mei 2016 start een nieuw onderzoek naar de waterretentie bij hellende daken. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd op enkele woningen in Transburg Enschede.

Op 11 woningen in Transburg is de Ecopan geplaatst. De Ecopan, ontwikkeld door Arno Weppel, bestaat uit een kunststofbak met een substraatlaag en sedumvegetatie. De bakken van 40 bij 60 centimeter liggen als pannen op de schuine daken in Transburg.

In het onderzoek ‘waterretentie’ zijn we geïnteresseerd in de mate waarin de Ecopan, bijdraagt aan de waterretentie. Uit onderzoek naar waterretentie van groendaken, blijkt dat dit effect groot is. Voor platte daken is deze het grootst. In stedelijke situaties waar vaak sprake is van wateroverlast, is de woningbouw voornamelijk voorzien van hellende daken. Doordat de Ecopan op hellende daken wordt aangebracht, zou deze in binnensteden voor een belangrijke mate voor waterretentie kunnen zorgen. Een student van de opleiding Civiele Techniek aan de Universiteit Twente zorgt voor de dataverzameling en dataverwerking. De Wetenschapswinkel UT heeft hierin bemiddeld tussen Pioneering en de Universiteit Twente.

Zie ook: http://www.pioneering.nl/bibliotheek/nieuws/658/onderzoek-waterretentie-schuine-hellende-groen-daken

../Desktop/20160425_114835_resized.jpg