Overdekt carnaval vieren op de Groote Markt in Oldenzaal?

Wellicht is dit in 2020 het geval. Oldenzaal is een bruisende stad en er worden veel evenementen georganiseerd, ook op de Groote Markt. Het zou een meerwaarde zijn als deze evenementen weersonafhankelijk zouden zijn en zodoende toch altijd voor een bepaald bezoekersaantal zorgen.

Om dit te verwezenlijken is Oldenzaal Carnaval Stapstad bij de Science Shop Twente gekomen om te kijken naar mogelijkheden voor onderzoek naar een tijdelijke overkapping op de Groote Markt. De vertaalslag naar een afstudeeropdracht werd gemaakt en nu is Tom de Bruin (bachelorstudent civiele techniek aan de Universiteit Twente) aan de slag gegaan met deze opdracht.

De hoofdvraag van zijn afstudeeronderzoek is: Wat is het beste voorlopig ontwerp voor een verwijderbare overkapping op de Groote Markt, zodat de huidige weer gerelateerde problemen tijdens evenementen opgelost worden?