Lustrumevenement Wetenschapswinkel 27 september 2011

Op dinsdag 27 september 2011 organiseert de Wetenschapswinkel UT een gratis toegankelijke inspiratieavond, speciaal bedoeld voor afdelingen van politieke partijen actief in de gemeenten in Twente.


Het thema luidt: Hoe kunnen politieke partijen in de regio de expertise van de Universiteit Twente aanspreken om de kwaliteit van hun besluitvorming te verbeteren?


Ondanks vele positieve reacties is een mini-symposium rondom dit thema, op 6 april 2011, niet doorgegaan. Daarom hebben we besloten een inspiratieavond over hetzelfde thema te organiseren.


Op deze avond informeert de Wetenschapswinkel UT over haar activiteiten als onderzoeks- en adviesbureau voor stichtingen, verenigingen en non-profitorganisaties in de regio Twente.

Bovendien worden enkele recente praktijkvoorbeelden gegeven van projecten waarbij studentonderzoekers zich op verschillende terreinen hebben ingezet voor lokale politieke partijen, betreffende: gebiedsplanning, alternatieve financiering sportfaciliteiten, en een analyse van de woningmarkt.


Op de avond kunnen de deelnemers aangeven hoe zij gebruik wensen te maken van de expertise van de Universiteit Twente voor het nastreven van hun doelen. Hierover kan men met de coördinator van de Wetenschapswinkel UT, ir. Egbert van Hattem, en prof. dr. Bas Denters van het UT-expertisecentrum voor stedelijke ontwikkeling, van gedachten wisselen.


Ook kan men tijdens de avond daadwerkelijk aanvragen indienen. Hiervoor gaat de Wetenschapswinkel UT bemiddelen, om zo tot interessante onderzoeksprojecten te komen voor studentonderzoekers, aspirant-onderzoekers en UT-wetenschappers.


Met de inspiratieavond viert de Wetenschapswinkel UT haar 30-jarige jubileum.

Tevens vindt de activiteit plaats in het kader van “Universiteit Twente, 50 jaar”.


Datum: dinsdag 27 september 2011

Tijd:     20.00 – 22.00 uur

Plaats:  Universiteit Twente, Bastille, verzamelen voor koffie bij kamer 214.


Aanmelding vooraf is verplicht via: wewi@secr.utwente.nl

of bellen naar: 053-489 3848.