Interlandse Wetenschapswinkelprijs 2012

Persbericht namens de Jury van de Interlandse Wetenschapswinkelprijs 2012

Antwerpen, 14 december 2012


Bèta Wetenschapswinkel Groningen winnaar Wetenschapswinkelprijs 2012


De Interlandse Wetenschapswinkelprijs 2012 is gewonnen door de Bèta Wetenschapswinkel van de Rijksuniversiteit Groningen voor een onderzoek naar ballastwater in het Noordzeegebied. Met dit onderzoek is student-onderzoeker Ruurd van der Meer er volgens de jury op een creatieve wijze in geslaagd om een maatschappelijk relevant punt als ballastwater op de agenda te zetten. De tweede prijs ging naar de Universiteit Antwerpen, de derde naar Wageningen University. De Interlandse Prijs is een tweejaarlijkse bekroning bedoeld voor het beste onderzoek dat wetenschapswinkels voor maatschappelijke organisaties hebben uitgevoerd. Dit jaar werd de Prijs uitgereikt tijdens de inspiratiedagen van de Vlaamse & Nederlandse Wetenschapswinkels, georganiseerd door Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Antwerpen.

De jury bekroonde Ruurd met zijn vernieuwende onderzoek “Ballast water risk assessment in the North Sea” omdat hij op een creatieve manier te werk ging met een maatschappelijk relevant onderwerp en ook wijst op de mogelijke risico’s die gepaard gaan met het lozen van ballastwater. Transport van ballastwater door schepen is namelijk een van de belangrijkste oorzaken van invasies van schadelijke organismen. Binnenkort wordt de scheepvaart internationaal verplicht tot behandeling van het water. Schepen kunnen vrijstelling krijgen van die verplichtingen wanneer ze in een beperkt gebied of tussen specifieke havens varen. Ruurd onderzocht de mogelijkheden voor vrijstelling in het Noordzeegebied. Uit zijn onderzoek bleek dat rederijen vaak verwachten vrijstelling te kunnen krijgen omdat ze de Noordzee beschouwen als een ecologisch homogeen gebied. Ruurd toonde echter aan dat er in het gebied wel degelijk risico is op ongewenste introducties. Behoud van de biodiversiteit blijkt een van de redenen om terughoudend om te gaan met vrijstellingen. De juryleden hopen dan ook dat de onderzoeksresultaten zowel Vlaamse als Nederlandse beleidsmakers wakker zullen schudden.


De tweede prijs ging naar het onderzoek van Sara De Bruyn van de Wetenschapswinkel Antwerpen. Met “Hiv en disclosure aan partners - Onderzoek naar het disclosureproces aan partners van Vlaamse homo- en biseksuele mannen met hiv” overwint zij maar liefst drie taboes: hiv, homoseksualiteit en disclosure (vertellen aan anderen dat je hiv hebt). De jury sprak lovende woorden uit over de maatschappelijke relevantie van het onderwerp en de duidelijke en bruikbare resultaten die Sara’s onderzoek opleverden. Ook hadden ze veel waardering voor het feit dat Sara mensen met hiv heeft kunnen bewegen om te getuigen over zo’n taboe-onderwerp. De derde prijs was voor Mieke Muijres van de Wetenschapswinkel Wageningen voor haar onderzoek over interculturele ontmoetingen: “Welkom in Rotterdam”. De jury noemt dit onderzoek de sleutel voor een duurzaam inclusief beleid. De resultaten bewijzen dat er behoefte is aan ontmoetingsmomenten in steden en dat dergelijke initiatieven nuttig zijn in het kader van actieve samenlevingsopbouw. Ten slotte bekroonde de jury het onderzoek van Kim van den Berg, “Een evaluatie van vijftien jaar geurbeleid in Nederland” bij de Bèta Wetenschapswinkel Groningen met een eervolle vermelding. Ze noemen het een goed dekkende analyse met veel impact dat veel inventiviteit vereiste.


Wisseltrofee

De aan de prijsvraag deelnemende wetenschapswinkels bemiddelen tussen maatschappelijke organisaties die onderzoek willen laten uitvoeren en studenten aan Nederlandse en Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs. Elke twee jaar wordt een prijs uitgereikt voor het beste onderzoek. De eerste prijs bestaat uit een wisseltrofee, een transparante brug tussen wetenschap en maatschappij, gemaakt door Ymke ter Beek. Daarnaast ontvangt de winnende student-onderzoeker een geldbedrag van 500 euro. De winnaars van de tweede en derde prijs ontvangen respectievelijk 250 en 125 euro. De jury bestond dit jaar uit uit: prof. dr. Johan Meeusen (vicerector Universiteit Antwerpen), Martin van Mourik (ex-studenten-medewerker Fysicawinkel Eindhoven), Robby Berloznik (directeur Instituut Samenleving en Technologie, Vlaams Parlement), prof. dr. Wim Heijman (hoogleraar Regionale Economie Wageningen), Lies Verhetsel (beleidsmedewerker Jongeren, Sensoa) en Jozefien De Marrée (Vlaamse Wetenschapswinkels, secretaris zonder stemrecht). Zij beoordeelden 19 inzendingen vanuit 8 universiteiten op maatschappelijke vernieuwing en relevantie, klanttevredenheid, wetenschappelijke kwaliteit en de bereikte leerdoelen voor de betrokken student.


Noot voor de redactie

Meer informatie over de prijs bij jury-secretaris Jozefien De Marrée, tel. +32(0)26291834 of jozefien.de.marree@vub.ac.be. Meer informatie over de 1e prijs bij Karin Ree, tel. +31(0)50363 4132 of c.m.ree@rug.nl. Informatie over de 2e prijs bij Mieke De Lathouwers, mieke.delathouwers@ua.ac.be of +32(0)32653135. Informatie over de 3e prijs bij Gerard Straver, tel. +31(0)317483908, gerard.straver@wur.nl.