Act Regional Think Global

Act Regional Think Global


Maatschappelijke valorisatie door universiteiten is nog weinig onderzocht. In dit afstudeerverslag breekt Marjoleine van Egeraat een lans voor de impact die de universiteit op de regio kan bewerkstelligen, zonder dat financieel gewin de eerste doelstelling is. Het blijkt dat universiteiten al veel, veelsoortige, initiatieven ondernemen, zonder dat ze dit onder de vlag van maatschappelijke valorisatie scharen. Gemeenten kunnen de maatschappelijke betrokkenheid van de universiteiten meer bevorderen, blijkt uit dit onderzoek. De opbrengsten van maatschappelijke valorisatie zijn nog niet zo goed meetbaar maar ze kunnen op meerdere vlakken worden bereikt.


Het rapport met de titel ”Act Regional Think Global” is hier te downloaden.