Correlatie voeten en hand

Leven UT studenten op grote voet?


Woensdag 20 augustus j.l. vond de openingsdag van de introductie 2008 plaats. Medewerkers van de Wetenschapswinkel bestormden de aankomende studenten en overige belangstellenden met de vraag of hun voeten en handen opgemeten mochten worden. Een vreemde vraag...De Wetenschapswinkel ontvangt onderzoeksvragen van organisaties, instellingen en particulieren uit de maatschappij. In de meeste gevallen voeren studentonderzoekers de projecten uit, begeleid door vakdocenten in het kader van hun studie of als bijbaan. De onderzoeksvraag waar het dit keer om ging was de vraag of de grootte van de voeten samenhangt met de lichaamslengte en de handgrootte.


Ondanks het regenachtige weer, waren 52 personen bereidt om de schoenen en sokken uit te trekken en met stift te laten omtrekken op papier. Hetzelfde gold voor het meten van de handen en de lengte van de personen.

De 52 respondenten samen hadden een gemiddelde lengte van 177,6cm, een gemiddelde handgrootte van 19,1cm (gemeten van het topje van de middelvinger tot de pols) en een gemiddelde voetgrootte van 26,1cm (gemeten van hak tot aan de grote teen).
Uit de onderzoeksresultaten komt verder naar voren dat de mannelijke studenten nog altijd langer zijn, grotere handen hebben en grotere voeten hebben dan hun vrouwelijke collega’s, zie Tabel 1.Mannen (n=28)

Vrouwen (n=24)

Lengte in cm

Gemiddeld 183,8

Gemiddeld 170,4

Voetgrootte in cm

Gemiddeld 27,4

Gemiddeld 24,5

Handgrootte in cm

Gemiddeld 19,8

Gemiddeld 18,2


Tabel 1 Mannen en vrouwen vergeleken


Ditzelfde geldt voor de Nederlandse respondenten. De Nederlandse respondenten bleken gemiddeld langer te zijn, grotere handen te hebben en grotere voeten in verhouding tot de Duitse respondenten. Al is dit verschil aanzienlijk kleiner, zie Tabel 2.Duitsland (n=10)

Nederland (n=42)

Lengte in cm

Gemiddeld 175,3

Gemiddeld 178,1

Voetgrootte in cm

Gemiddeld 25,3

Gemiddeld 26,2

Handgrootte in cm

Gemiddeld 18,7

Gemiddeld 19,2


Tabel 2 Duitsers en Nederlanders vergeleken


Nu nog de hoofdvraag van dit onderzoek: Hangt de grootte van de voeten samen met de lichaamslengte en de handgrootte?

Het antwoord hierop is: Ja, de grootte van de voeten hangt samen met de lichaamslengte en de handgrootte.

•De voetgrootte hangt significant samen met de lichaamslengte (.832).

•De voetgrootte hangt significant samen met de handgrootte (.835).Het aantal respondenten in deze steekproef is te klein en te ongevarieerd om deze resultaten te generaliseren over de rest van de Nederlandse bevolking. Ook is de meting niet geheel betrouwbaar. Denk jij dit nu beter te kunnen of vind je het leuk om andere onderzoeken voor de Wetenschapswinkel uit te voeren? Studenten zijn vanaf hun derde jaar zover om opdrachten bij de Wetenschapswinkel uit te voeren. Neem regelmatig een kijkje op onze site, of meld je aan! Bij de onderzoeksrapporten kun je zien wat voor een onderzoeken er de laatste tijd zoal zijn uitgevoerd.


Namens de Wetenschapswinkel wensen wij alle studenten een prettige studententijd toe!