SPOA vraagt mening burger

Stadsbewoners van Almelo, nemen hun fraaie buitengebied niet slechts voor kennisgeving aan. Een trotse 90% van de respondenten, weet het buitengebied te vinden voor recreatie. Doordat de ‘groene longen’ ver de stad binnendringen is de bereikbaarheid van het buitengebied hoog. Men vindt het buitengebied aantrekkelijk en de hoeveelheid natuur die er te vinden is, is prima. In de antwoorden op de open vragen springt de combinatie van behoud van het groen met het in toom houden van steeds meer bebouwing, als meest nadrukkelijke naar voren.


Klik hier om het wetenschapswinkelrapport “Almelo’s buitengebied: meer waarde voor de stad?” rechtstreeks te downloaden.