Ontwerp van een Natuurhus

Ontwerp van een Natuurhus

Casper Conradi, student Industrial Design Engineering, presenteerde 29 januari j.l. zijn onderzoeksproject voor de Wetenschapswinkel 'Voorlopig ontwerp Natuurhus’.

Voor meer informatie zie:

Rapport

Visuele voorstelling