Platform Progressief Wierden (PPW)

De politieke partij Platform Progressief Wierden (PPW) heeft de UT gevraagd een meepraat- en meebeslisinstrument te ontwikkelen voor bewoners van de Gemeente Wierden. Met deze actie wil het PPW de politiek dichterbij de burger brengen. Een verkennende studie werd uitgevoerd door een team in het kader van het vak Multidisciplinaire Ontwerpopdracht (MDOO), waarbij veel aandacht is besteed aan het creëren van draagvlak voor een dergelijk initiatief.


Klik hier om het wetenschapswinkelrapport “Politiek dichter bij de burger” rechtstreeks te downloaden.