Minisymposium 21 februari 2017 'Het filmportret als hulpmiddel in zorg en welzijn'

Minikroniek en iCreateWellbeing ( www.icw2020.nl ) dagen studenten van Saxion en UT uit om samen met professionals uit de creatieve industrie, cultuur, onderwijs, welzijn en zorg te komen brainstormen over succesvolle business-cases voor het gebruik van filmportretten in zorg en welzijn: de Minikroniek.
Minikroniek is een cross sectorale innovatieve start-up op het gebied van creatieve industrie en health. Deelnemers aan dit gratis symposium wisselen expertise uit en kunnen contacten leggen die hen verder helpen met hun eigen innovaties.

/Users/ellyreimerink/Desktop/2017_2_uitnodiging_iCW2020_Minikroniek_symposium.pdf