Mijlpaal: Wetenschapswinkel UT bemiddelt in 2500ste vraag

Mijlpaal: Wetenschapswinkel UT bemiddelt in 2500ste vraag

Zorgboerderij Alldrik aan de slag met eHealth interventie dankzij bemiddeling Wetenschapswinkel UT

 

Al meer dan dertig jaar bemiddelt de Wetenschapswinkel van de Universiteit Twente tussen vragen uit de regio afkomstig van maatschappelijke organisaties, stichtingen, verenigingen, non-profitorganisaties en de expertise zoals aanwezig op de Universiteit Twente. Sinds vijf jaar werkt de Wetenschapswinkel samen met Kennispark Twente om ook mkb-ondernemers te helpen innoveren. In totaal zijn er 2500 vragen onderzocht en uitgevoerd, een mijlpaal. De 2500ste vraag resulteerde in een interessant onderzoek voor Zorgboerderij Alldrik uit Markelo: een typisch Wetenschapswinkelproject.

 

De zorgboerderij brengt kwaliteit in het leven van mensen met een beperking, jong en oud. “We leveren maatwerk,” zegt eigenaar Henk van der Giesen. “We werken kleinschalig aan liefdevolle, betrokken zorg waarbij we talentontwikkeling bevorderen en ongewenste druk vermijden.” Een deskundig team biedt professionele ondersteuning voor dagbesteding, ambulante thuisbegeleiding en/of kortdurend verblijf.

 

De 2500ste vraag

Alldrik wil zich als zorgboerderij continu blijven ontwikkelen. Van der Giesen stelde daarom twee spannende vragen aan de Wetenschapswinkel UT: Wat zijn de behoeften van mensen in Hof van Twente die lijden aan een combinatie van eenzaamheid en depressiviteit? En om het vraagstuk concreet te maken en aansluiting te vinden bij de UT: Kunnen ICT-tools ondersteuning bieden?

 

Brainstorm

Tim Jongman van de Wetenschapswinkel UT zocht contact met docent Hanneke Kip van de vakgroep: Psychology, Health & Technology. Er volgde een brainstormsessie tussen haar, klant Van der Giesen en Jongman. De vraagstelling werd uitgewerkt tot een uitdagende bachelor-afstudeeropdracht. Studentonderzoeker Lisa Wessels pakte de vraagstelling op en ging onder begeleiding van Hanneke Kip aan het werk. “De combinatie tussen eenzaamheid en hoe technologie een instrument kan zijn om hieraan te werken, trok meteen mijn aandacht,” vertelt ze. “Ik wilde bovendien echt in de praktijk en op locatie aan de slag. De opdracht van Alldrik voldeed daar helemaal aan.”

 

Werkwijze

De werkwijze van de Wetenschapswinkel is in alle jaren niet veel veranderd. De vragen die binnenkomen zijn heel divers. Zo heeft de Wetenschapswinkel onlangs een vraag laten onderzoeken over aangepast roeien voor ouderen,  energiebesparing bij leegstaande panden en over waterretentie bij hellende groene daken. Coördinator Egbert van Hattem: “We hebben een groot netwerk binnen de UT op kunnen bouwen. Vooraf filteren we de vraag en proberen we de vraag verder scherp te stellen. Vervolgens gaan we binnen de universiteit op zoek naar een goede match en wanneer wij een onderzoeksproject aangaan met een (student)onderzoeker, stellen wij een contract en een begroting op. Hierin zijn de gemaakte afspraken vastgelegd: de werkzaamheden, de te werken uren, planning en de kosten.”

 

Interviews

In februari van dit jaar ging Lisa van start met haar afstudeeropdracht. Samen met Henk van der Giesen, Hanneke Kip en dr. Stans Drossaert (tweede begeleider UT) werd de hoofdvraag verder aangescherpt: “Welke behoeften en mogelijkheden zijn er voor een eHealth interventie, om sociale contacten te verbeteren?” Om deze vraag te kunnen beantwoorden interviewde Lisa negen met zorg uitgekozen volwassen cliënten van Alldrik. Bij deze cliënten was volgens de begeleiding sprake van een vermoeden van eenzaamheid, en ze leken goed in staat om gebruik te maken van informatie- en communicatietechnologie.

 

Facebook en Whatsapp

Nadat de behoeftes van de cliënten goed in beeld waren, werd concreet gekeken welke informatietechnologieën geschikt zouden zijn om hen sociaal te ondersteunen. Met name Facebook en Whatsapp sprongen eruit: de behoeftes die uit de interviews naar voren kwamen bleken prima te vervullen door middel van bestaande technologieën.

 

Conclusies

Een besloten groep op Facebook kan ondersteuning bieden bij het tegengaan van eenzaamheid, concludeert Lisa. Zij benadrukt verder dat monitoring en sturing door Alldrik - bij het gebruik van sociale media - erg belangrijk is. Henk van der Giesen is zich hiervan bewust: “Als we sociale media willen inzetten dan zullen we hier beleid op moeten maken. We hebben immers te maken met een kwetsbare groep. Een andere aanbeveling van Lisa is om onze expertise rondom het gebruik van sociale media voor deze doelgroep te vergroten. Daar gaan we ook serieus mee aan de slag. We beseffen dat de inzet van sociale media zorgvuldigheid vereist. We moeten vermijden dat ongewenst en kwetsend gedrag, als onbedoeld gevolg, kan optreden.”

 

Warme tijd

Eind juni heeft Lisa Wessels haar afstudeeropdracht verdedigd. Ze kijkt terug op een leuke, leerzame en vooral ook warme tijd bij Alldrik. Voor Henk van der Giesen bezit het afstudeerrapport van Lisa waardevolle adviezen waar hij als organisatie concreet mee aan de slag kan gaan. De eerste stap is al gezet: met behulp van een Saxion-student wordt gewerkt aan de implementatie van een groepspagina op Facebook.

 

Creativiteit en diversiteit
Elke vraag die op een juiste manier onderzocht en beantwoord wordt geeft Jongman een goed gevoel. “Het leuke aan dit vak is dat je erg creatief moet zijn. Ook de diversiteit van de vraagstukken spreekt mij erg aan. Wanneer een vraag beantwoord is en er goed onderzoek is gepleegd geeft dit veel voldoening. Per jaar komen nu zo’n 150 vragen binnen: non-profit en vanuit het MKB.”

 

Over de Wetenschapswinkel

De Wetenschapswinkel van de Universiteit Twente brengt de kennis en expertise van Universiteit Twente en Saxion bij de mkb-ondernemer, die vaak zelf niet beschikt over R&D-capaciteiten. In 1981 startte De Wetenschapswinkel als brug tussen wetenschap en maatschappij. Terwijl in andere universiteitssteden de afgelopen jaren wetenschapswinkels sloten, verbreedde de winkel in Twente juist haar aanbod. Sinds een aantal jaar werkt de Wetenschapswinkel samen met Kennispark Twente om ook mkb-ondernemers te helpen innoveren. De Wetenschapswinkel koppelt de vraag van de ondernemer aan de juiste vakgroep en studentonderzoeker. De vragen die ondernemers stellen zijn heel divers. Het aantal gestelde onderzoeksvragen bij de Wetenschapswinkel UT bleef in 2015 op stabiel hoog niveau (133). Het aantal geslaagde matches steeg. In totaal werden 29 rapportages geschreven. De afgelopen vier jaar zijn er meer dan 200 vraagstukken bij de Wetenschapswinkel binnengekomen. In juni 2016 rondde de Wetenschapswinkel haar 2500ste vraag af.

 

De bemiddelaars van de Wetenschapswinkel bereikt u via 053-489 3848 of mail naar e.reimerink@kennispark.nl